logotyp

rejestracja

Prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska

Zegarska B., Olczak Anita: Zmiany skórne. W: Zakażenia HIV i AIDS w praktyce lekarskiej: podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Pod red. Waldemara Haloty. Szczecin: Ottonianum, 1998, s. 108-112.

Zegarska B., Olczak Anita: Choroby przenoszone drogą płciową. W: Zakażenia HIV i AIDS w praktyce lekarskiej: podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Pod red. Waldemara Haloty. Szczecin: Ottonianum, 1998, s. 152-160.

Zegarska B., Placek Waldemar: Co się dzieje w skórze w okresie menopauzy? - Dermatol. Estetyczna 2001 Vol. 3 nr 5 s. 212-214.

Ambroziak M., Broniarczyk-Dyla G., Górkiewicz-Petkow A., Placek Waldemar, Protas-Drozd Franciszka, Włodarkiewicz A., Wojas-Pelc A., Wolska H., Zalewska A., Zegarska B.: Sprawozdanie z X Kongresu Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (Monachium, 10-14.10.2001). - Dermatol. Estetyczna 2001 Vol. 3 nr 6 s. 294-299.

Zegarska B., Placek Waldemar: Co się dzieje w skórze w okresie menopauzy? - Dermatol. Klin. Zabieg. 2001 T. 3 supl. 1 s. 89. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 21-24 VI 2001.

Placek Waldemar, Zegarska B.: Dermatolog i kosmetyczka współpraca czy rywalizacja? Co nam się bardziej opłaca? - Kosmet. i Kosmetol. 2001 Vol. 46 nr 5 s. 6.

Mrotek M., Zegarska Barbara, Zimna M., Budna W.: Grzyby chorobotwórcze w materiale Pracowni Mikologicznej Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy w okresie styczeń 1996 - sierpień 2000. - Mikol. Lek. 2001 R. 8 nr 3-4 s. 153-157.

Placek Waldemar, Kallas Danuta, Zegarska B., Bożiłow Władimir: Structure of skin appendages during the Prenatal development in skin. W: Joint Meeting of the Society for Cutaneous Ultrastructure Research (28th Annual Meeting) and the Czech Dermatological Society. Prague, 27-28 IV 2001. Program and Abstracts. B.m., 2001 s. 7.

Kallas Danuta, Uchańska Grażyna, Placek Waldemar, Zegarska B.: Zespół Graham-Little'a: opis przypadku. - Dermatol. Estetyczna 2002 Vol. 4 nr 3 supl. s. 135. Suplement: II Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 13-15 VI 2002. Streszczenia.

Zegarska B., Uchańska Grażyna, Kallas Danuta: Podstawowe reakacje biologiczne i chemiczne prowadzące do powstania suchej skóry. - Dermatol. Estetyczna 2002 Vol. 4 nr 3 supl. s. 146. Suplement: II Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 13-15 VI 2002. Streszczenia.

Zegarska B., Kallas Danuta, Uchańska Grażyna: Kosmetyczne metody postępowania w bielactwie. - Dermatol. Estetyczna 2002 Vol. 4 nr 3 supl. s. 118. Suplement: II Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 13-15 VI 2002. Streszczenia.

Kowalewski C., Placek Waldemar, Wojas-Pelc A., Zegarska Barbara: XX Światowy Kongres Dermatologii Paryż, 1-5 lipca 2002 - sprawozdanie. - Dermatol. Estetyczna 2002 Vol. 4 nr 6 s. 290-294.

Placek Waldemar, Wojas-Pelc A., Zegarska B.: XI Kongres Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (Praga, 2-6 października 2002). - Dermatol. Estetyczna 2002 Vol. 4 nr 6 s. 352-355.

Zegarska Barbara, Lelińska A.: Rola neuropeptydów: substancji P oraz VIP w skórze. - Ann. Acad. Med. Bydg. 2003 T. 17 nr 4 s. 125-129.

Górkiewicz-Petkow A., Zegarska Barbara, Kowalewski C., Prystupa-Chalkidis K.: Spotkanie pierwsze skóra wrażliwa. - Dermatol. 2003 nr 2 s. 61-64.

Wasilewski D., Wolska H., Zegarska Barbara, Prystupa-Chalkidis K.: Spotkanie drugie trądzik pospolity. - Dermatol. 2003 nr 2 s. 57-60.

Czajkowski Rafał, Placek Waldemar, Romańska-Gocka Krystyna, Uchańska Grażyna, Wankiewicz Anna, Wojas-Pelc A., Zegarska Barbara: XII Kongres Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (Barcelona, 15-18 października 2003 r.) - sprawozdanie. - Dermatol. Estetyczna 2003 Vol. 5 nr 6 s. 335-338.

Zegarski Wojciech, Zegarska Barbara, Kaźmierczak M., Jaroszek J.: Zespół Launois-Bensaude. Tłuszczakowatość układowa łagodna - opis przypadku. - Dermatol. Estetyczna 2003 Vol. 5 supl. 1 s. 53. VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD.

Zegarski Wojciech, Zegarska Barbara, Kaźmierczak M., Jaroszek J.: Carcinoma planoepitheliale - opis przypadku. - Dermatol. Estetyczna 2003 Vol. 5 supl. 1 s. 52. VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD.

Placek Waldemar, Kałużna Lucyna, Górnicki Albert, Krzyżyńska-Malinowska Ewa, Zegarska Barbara: Wpływ emolientów na przeznaskórkową utratę wody (TEWL) - porównanie działania czterech preparatów: fizjogelu, nanobazy, diprobazy i optidermu. - Dermatol. Klin. 2003 T. 5 nr 3 s. 158. III Międzynarodowe Sympozjum Farmakoterapii Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Szczecin, 4-7 IX 2003.

Placek Waldemar, Protas-Drozd Franciszka, Wankiewicz Anna, Kałużna Lucyna, Zegarska Barbara, Krzyżyńska-Malinowska Ewa: Badanie skuteczności i tolerancji skojarzonego leczenia trądziku grudkowo-krostowego. - Dermatol. Klin. 2003 T. 5 nr 3 s. 153. III Międzynarodowe Sympozjum Farmakoterapii Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Szczecin, 4-7 IX 2003.

Mierzwa T., Zegarski Wojciech, Zegarska Barbara, Placek Waldemar, Kaźmierczak M.: Ocena danych epidemiologicznych dotyczących zachorowań na nowotwory skóry w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1992-2001. - Ann. Acad. Med. Bydg. 2004 T. 18 nr 4 s. 97-101.

Mierzwa T., Zegarski Wojciech, Placek Waldemar, Zegarska Barbara: Analiza histokliniczna nowotworów skóry wykrytych w badaniu profilaktycznym populacji mieszkańców Bydgoszczy. - Ann. Acad. Med. Bydg. 2004 T. 18 nr 4 s. 103-107.

Placek Waldemar, Kałużna Lucyna, Górnicki Albert, Zegarska Barbara, Krzyżyńska-Malinowska Ewa: Wpływ wybranych emolientów na przeznaskórkową utratę wody (TEWL). - Dermatol. Estetyczna 2004 Vol. 6 nr 2 s. 95-99.

Zegarska Barbara, Placek Waldemar: Zasady pielęgnacji skóry w przebiegu trądziku różowatego. - Dermatol. Estetyczna 2004 Vol. 6 nr 5 s. 281-285.

Lelińska A., Zegarska Barbara, Młodzik-Danielewicz N., Kaczorowski Piotr, Tyrakowski Tomasz: Effect of 8-methoxypsoralen (8-MOP) on electrogenic ion transport: experimental model. - Pol. J. Pharmacol. 2004 T. 56 supl. s. 152-153. XVth International Congress of the Polish Pharmacological Society. Poznań, 12-14 IX 2004.

Zegarska Barbara, Kałużna Lucyna, Kendzierska M., Bojarowicz Halina: Znaczenie badania TEWL w pielęgnacji skóry. - Przegl. Dermatol. 2004 T. 91 nr spec. s. 176. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

Zegarska Barbara, Tabaczyński Olaf: Zastosowanie makijażu korygującego w przebiegu różnych schorzeń dermatologicznych. - Przegl. Dermatol. 2004 T. 91 nr spec. s. 182. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

Zegarski Wojciech, Kaźmierczak M., Grąbczewski W., Zegarska Barbara, Mierzwa T.: Wyniki leczenia czerniaka skóry w materiale własnym. - Przegl. Dermatol. 2004 T. 91 nr spec. s. 87. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

Bojarowicz Halina, Zegarska Barbara: Preparaty kosmetyczne do ochrony przeciwsłonecznej oraz bezpieczeństwo ich stosowania. - Przegl. Dermatol. 2004 T. 91 nr spec. s. 260-261. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

Mierzwa T., Zegarski Wojciech, Placek Waldemar, Zegarska Barbara: Znaczenie badań profilaktycznych w nowotworach skóry. - Przegl. Dermatol. 2004 T. 91 nr spec. s. 96. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

Mierzwa T., Zegarski Wojciech, Zegarska Barbara, Placek Waldemar: Epidemiologia nowotworów skóry w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1992-2001. - Przegl. Dermatol. 2004 T. 91 nr spec. s. 138. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

Zegarska Barbara, Kaczmarek-Skamira Elżbieta: Znaczenie doboru zabiegów pielęgnacyjnych w przebiegu różnych problemów kosmetycznych. - Przegl. Dermatol. 2004 T. 91 nr spec. s. 290. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

Zegarska Barbara, Lelińska A., Tyrakowski Tomasz: Badania doświadczalne nad czynnikami regulacyjnymi dla reakcji wywołanych działaniem neuropeptydów czuciowych. - Przegl. Dermatol. 2004 T. 91 nr spec. s. 311. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004. Bojarowicz Halina, Zegarska Barbara: Alergizujące działanie niektórych substancji zapachowych stosowanych w kosmetykach. - Przegl. Dermatol. 2004 T. 91 nr spec. s. 236-237. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

Zegarska Barbara, Kałużna Lucyna, Bojarowicz Halina: Rola substancji czynnych występujących w preparatach kosmetycznych opóźniających procesy starzenia skóry. - Przegl. Dermatol. 2004 T. 91 nr spec. s. 164. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

Mierzwa T., Zegarski Wojciech, Placek Waldemar, Zegarska Barbara: Badania profilaktyczne w kierunku nowotworów skóry w populacji mieszkańców Bydgoszczy. - Wiad. Lek. 2004 T. 57 nr supl. 1 s. 211-214. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Profilaktyka w Medycynie". Katowice, 24-25 IX 2004.

Zegarska Barbara: Katedra Kosmetologii. W: Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 1984-2004. Bydgoszcz: Akademia Medyczna, 2004 s. 268-269. Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia powstania Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Zegarski Wojciech, Krause A., Zegarska Barbara: Rola Helicobacter pylori w raku żołądka. - Cancer Surg. 2005 Vol. 1 nr 2 s. 5-8.

Zegarska Barbara, Romańska-Gocka Krystyna: Dolezitost trans-epidermalneho uniku vody (TEWL). - DERMA 3. tisicrocia 2005 Vol. 5 nr 4 s. 39-40. 3rd Congress of Slovak Society of Aesthetic and Cosmetic Dermatology. Bratislava, 6-7 XII 2002.

Zegarska Barbara, Izdebski P., Barska K.: Osobowość młodzieży ze zmianami skórnymi w przebiegu trądziku młodzieńczego na podstawie testu NEO-FFI. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 1 s. 17-21.

Placek Waldemar, Kałużna Lucyna, Zegarska Barbara, Krzyżyńska-Malinowska Ewa: Porównanie wpływu na wykwity zapalne adapalenu i nadtlenku benzoilu w leczeniu trądziku grudkowo-krostkowego. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 2 s. 61-66.

Zegarski Wojciech, Zegarska Barbara: Chirurgiczne leczenie czerniaka skóry - rekonstrukcje ubytku z uwzględnieniem aspektu onkologicznego. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 6 wyd. spec. s. 359. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 8-10 XII 2005.

Zegarska Barbara, Kendzierska M.: Powikłania po tatuażu wykonanym czarną henną: opis przypadku. - Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 6 wyd. spec. s. 356-357. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 8-10 XII 2005.

Zegarski Wojciech, Zegarska Barbara, Kaźmierczak Mieczysław: Skin melanoma treatment results based on the own material and isotope techniques in sentinel node role biopsy. - J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. - JEADV 2005 Vol. 19 suppl. 2 s. 334. 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. London, UK, 12-16 X 2005. Abstracts.

Bojarowicz Halina, Zegarska Barbara: Preparaty kosmetyczne do ochrony przeciwsłonecznej oraz bezpieczeństwo ich stosowania. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 19-24.

Bojarowicz Halina, Zegarska Barbara: Alergizujące działanie niektórych substancji zapachowych stosowanych w kosmetykach. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 13-18.

Zegarska Barbara, Lelińska A., Tyrakowski Tomasz: Modelowe badania oddziaływania środowiskowych czynników fizycznych na nabłonek izolowanej skóry żaby. - Med. Biol. Sci. 2005 T. 19 nr 4 s. 195-200.

Romańska-Gocka Krystyna, Gocki Jacek, Zegarska Barbara, Uchańska Grażyna, Placek Waldemar: Nowe spojrzenie na problem alergii na lateks; grupy ryzyka, objawy, rozpoznawanie, zapobieganie. - Postępy Dermatol. Alergol. 2005 T. 22 nr 5 s. 227-232.

Zegarski Wojciech, Szymaniak L., Zegarska Barbara: The role of H. pylori and C. pneumoniae infection in aortic abdominal aneurysm and atherosclerosis of aorta. W: World Congress of Gastroenterology 2005. Montreal, Canada, 10-14 IX 2005.

Zegarski Wojciech, Elamyal R., Krause A., Zegarska Barbara, Jankowski Michał: The correlation between gastroduodenal pathology and the Helicobacter pylori cagA status. W: World Congress of Gastroenterology 2005. Montreal, Canada, 10-14 IX 2005. B.m., 2005 R.0196.

Zegarska Barbara, Woźniak Magdalena: Przyczyny wewnątrzpochodnego starzenia się skóry. - Gerontol. Pol. 2006 T. 14 nr 4 s. 153-159.

Zegarska Barbara, Kendzierska Magdalena, Śliwińska Joanna, Zegarski Wojciech: Zastosowanie produktów pszczelich w dermatologii i kosmetologii (I). - Med. Estet. Przeciwstarzeniowa 2006 Vol. 5 nr 1 s. 10-15.

Zegarska Barbara, Kendzierska Magdalena, Śliwińska Joanna, Zegarski Wojciech: Zastosowanie produktów pszczelich w dermatologii i kosmetologii (II). - Med. Estet. Przeciwstarzeniowa 2006 Vol. 5 nr 2 s. 61-65.

Zegarska Barbara, Lelińska A., Tyrakowski Tomasz: Clinical and experimental aspects of cutaneous neurogenic inflammation. - Pharm. Rep. 2006 Vol. 58 s. 13-21.

Romańska-Gocka Krystyna, Gocki Jacek, Placek Waldemar, Zegarska Barbara: Rola bariery skórnej, wybranych czynników środowiskowych i karmienia piersią w atopowym zapaleniu skóry. - Postępy Dermatol. Alergol. 2006 T. 23 nr 5 s. 228-233.

Zegarska Barbara, Woźniak Magdalena, Zegarski Wojciech, Romańska-Gocka Krystyna, Kaczmarek-Skamira Elżbieta: Powikłania po tatuażu wykonanym czarną henną. Opis przypadku. - Postępy Dermatol. Alergol. 2006 T. 23 nr 6 s. 278-281.

Zegarska Barbara: Postępy w zakresie zdrowia owłosionej skóry głowy - sposoby przeciwdziałania wypadaniu włosów. - Przegl. Dermatol. 2006 T. 93 nr 2 spec. s. 200-201. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Postępy dermatologii - gdzie jesteśmy? Między teorią a praktyką". Wisła, 27-30 IV 2006.

Placek Waldemar, Protas-Drozd F., Uchańska G., Wankiewicz Anna, Zegarska Barbara: Pamięci Profesora Zenona Gwieździńskiego. - Wiad. Akad. 2006 nr 22 s. 13-14.

Lelińska A., Zegarska Barbara, Młodzik-Danielewicz N., Kaczorowski Piotr, Tyrakowski Tomasz: Influence of UV radiation on electrophysiological parameters of frog skin. - Zool. Pol. 2005 T. 50 nr 1-4 s. 87-106.

Czajkowski Rafał, Weiss-Rostkowska Wioletta, Wankiewicz Anna, Drewa Tomasz, Placek Waldemar, Biedka Marta, Zegarska Barbara: Stevens-Johnson syndrome induced by carbamazepine. - Acta Pol. Pharm. 2007 Vol. 64 nr 1 s. 89-92.

Zegarska Barbara: Dermokosmetyki. - Ars Med. Aesthetica 2007 nr 4 s. 62-68.

Zegarska Barbara, Tabaczyński Olaf, Woźniak Magdalena: Zastosowanie makijażu i kamuflażu w niwelowaniu defektów kosmetycznych oraz zmian skórnych w przebiegu różnych schorzeń dermatologicznych - doświadczenia własne. - Dermatol. Estetyczna 2007 Vol. 9 nr 3 s. 159-166.

Zegarska Barbara: Joint meeting of PSAD & ESCAD Cosmoderm X (Kraków, 20-22 kwietnia 2007) - sprawozdanie. - Dermatol. Estetyczna 2007 Vol. 9 nr 4 s. 241-242.

Zegarska Barbara, Kaczmarek-Skamira Elżbieta, Zegarski Wojciech: Możliwości kosmetyczne niwelowania różnych defektów skóry - doświadczenia własne. - Dermatol. Estetyczna 2007 Vol. 9 nr 5 s. 340. X Jubileuszowa Konferencja Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jurata, 20-23 IX 2007.

Zegarski Wojciech, Kaźmierczak Mieczysław, Zegarska Barbara: Wyniki odległe i kontrowersje związane z leczeniem czerniaka skóry w materiale własnym. - Dermatol. Estetyczna 2007 Vol. 9 nr 5 s. 326. X Jubileuszowa Konferencja Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jurata, 20-23 IX 2007.

Zegarska Barbara, Zalewska-Janowska A., Adamski Z.: 21st World Congress of Dermatology (Buenos Aires, 30 września - 5 października 2007 r.) - sprawozdanie. - Dermatol. Estetyczna 2007 Vol. 9 nr 6 s. 397-400.

Chabior A., Mrotek M., Zegarska Barbara, Placek Waldemar: Korelacja fototypu skóry z wrażliwością pacjentów łuszczycowych na wąskopasmowe promieniowanie UVB. - Dermatol. Klin. 2007 T. 9 nr 1 s. 15-18.

Zegarska Barbara, Izdebska P.: Osobowość kobiet chorych na trądzik różowaty na podstawie testu NEO-FFI. - Dermatol. Klin. 2007 T. 9 nr 1 s. 25-28.

Zegarska Barbara: Improvement of the patients` quality of life after applying corrective make-up. - Dermatol. Klin. 2007 T. 9 supl. 1 SS2.1 12th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry. Wrocław, Poland, 14-17 VI 2007.

Zegarska Barbara: Dermokosmetyki: terapia uzupełniająca. - Przegl. Dermatol. 2007 T. 94 nr 2 spec. s. 332. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Dermatologia - patomechanizm chorób skóry a nowoczesne metody leczenia. Wisła, 26-29 IV 2007.

Zegarska Barbara, Woźniak Magdalena: Wpływ estrogenu na zmiany zachodzące w skórze. - Przegl. Menopauz. 2007 nr 4 s. 233-238.

Zegarska Barbara, Izdebski P.: Personality of women with rosacea on the basis of NEO-FFI test. W: 16th Congress European Academy of Dermatology & Venereology. Vienna, Austria, 16-20 V 2007.

Woźniak Magdalena, Zegarska Barbara, Romańska-Gocka Krystyna, Grupka Marcin: Sucha skóra - problem kosmetyczny i dermatologiczny związany z negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego.W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 488-492.

Romańska-Gocka Krystyna, Zegarska Barbara, Gocki Jacek, Placek Waldemar: Czynniki przyczynowe i obraz kliniczny alergii kontaktowej na składniki kosmetyków. W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 353-358.

Zegarska Barbara, Romańska-Gocka Krystyna, Woźniak Magdalena, Bojarowicz Halina: Dermokosmetyki jako terapia uzupełniająca w dermatologii i kosmetologii. W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 500-504.

Gocki Jacek, Bartuzi Zbigniew, Romańska-Gocka Krystyna, Zegarska Barbara: Różnorodna kliniczna manifestacja alergii pokarmowej. W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 143-147.

Zegarski Wojciech, Kaźmierczak Mieczysław, Grąbczewski W., Mierzwa T., Zegarska Barbara: Leczenie czerniaka skóry w materiale własnym. W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 539-544.

Śliwińska Joanna, Zegarska Barbara, Woźniak Magdalena: Wpływ promieniowania ultrafioletowego na zmiany zachodzące w skórze. W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 480-484.

Zegarski Wojciech, Krause A., Zegarska Barbara: Helicobacter pylori a rak żołądka. W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 545-551.

Zegarska Barbara, Romańska-Gocka Krystyna, Gocki Jacek: Pokrzywka - przyczyny powstawania i rodzaje. W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 533-538.

Drewa Tomasz, Szmytkowska K., Czajkowski Rafał, Dębski Robert, Łysik J., Zegarska Barbara: The proapoptotic influence of AgNO3 on human keratinocytes and fibroblasts in vitro, the impact for burned patient management. - Acta Pol. Pharm. 2008 Vol. 65 nr 5 s. 515-519.

Zegarska Barbara, Kaczmarek-Skamira Elżbieta, Czajkowski Rafał, Olszewska-Słonina Dorota: Możliwości kosmetyczne korekcji plam bielaczych. - Dermatol. Klin. 2008 T. 10 nr 1 s. 41-44.

Zegarska Barbara, Adrych G., Zegarski Wojciech, Czajkowski Rafał: Analiza wybranych czynników mających wpływ na długość leczenia owrzodzeń żylnych goleni. - Dermatol. Klin. 2008 T. 10 nr 4 s. 203-206.

Zegarska Barbara: I Spotkanie Naukowe Stiefel Laboratories Sopot, 5-7 maja 2006 r. - sprawozdanie. - Dermatol. Kosmetol. 2006 Vol. 1 nr 2 s. 71-73.

Zegarska Barbara: The effects of the menopause on the skin. - Eur. Dermatol. 2008 Vol. nr 1 s. 12-13.

Zegarska Barbara, Woźniak Magdalena, Grupka Marcin, Zegarski Tomasz, Fatz-Grupka A.: Ocena stanu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat przyczyn suchości skóry, jej profilaktyki i możliwości pielęgnacyjnych. - Postępy Dermatol. Alergol. 2008 T. 25 nr 3 s. 100-106.

Zegarska Barbara: Znaczenie antyoksydantów w zahamowaniu starzenia się skóry. - Postępy Dermatol. Alergol. 2008 T. 25 supl. 1 s. S103. XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Poznań, 3-6 IX 2008. Streszczenia.

Zegarska Barbara, Zegarski Wojciech: Carcinoma planoepitheliale spinocellulare G2 in the temporal-zygomatic region. Case report. W: 15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Rhodes, Greece, 4-8 X 2006.

Zegarska Barbara, Zegarski Wojciech: Principles of surgical, dermatological and cosmetic procedure in case of complexion carcinoma. W: 17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology "Understanding new developments for better care". Paris, 17-21 IX 2008. Abstracts PC CD ROM. B.m., 2008 FP1116.

Kulesza-Włodarska G., Fus D., Durasik J., Zegarska Barbara: Mezoterapia bezigłowa. W: Dermatologia dla kosmetologów. Pod red. Z. Adamskiego, A. Kaszuby. Poznań: Wydaw. Nauk. UM, 2008 s. 275-277.

Polak-Pacholczyk I., Lassota-Falczewska M., Kaszuba A., Zegarska Barbara: Fototerapia chorób skóry. W: Dermatologia dla kosmetologów. Pod red. Z. Adamskiego, A. Kaszuby. Poznań: Wydaw. Nauk. UM, 2008 s. 353-359.

Zegarska Barbara, Czajkowski Rafał, Zegarski Tomasz, Jagielska Iwona, Pokrywczyńska Marta: Fitoestrogens significance to inhibit menopausal skin ageing. W: Impact of a healthy and unhealthy lifestyle on wellness. Pod red. K. Turowskiego. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2008 s. 415-421.

Zegarska Barbara, Śliwińska Joanna, Juhnke Anna: Awareness of photoprotection use protective method against unfavourable UV radiation effect.W: Risk factors and prevention in a fight for health and wellness. Pod red. J. Mosiewicza. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2008 s. 363-371.

Zegarska Barbara, Woźniak Magdalena, Romańska-Gocka Krystyna, Śliwińska Joanna: The importance of transepidermal water loss (TEWL) in dry skin. W: Societal and environmental health and wellness risks. Pod red. H. Karakuły. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2008 s. 421-428.

Zegarski Tomasz, Chęsy Gabriel, Tafil-Klawe Małgorzata, Dmitruk Katarzyna, Złomańczuk Piotr, Milczarek B., Sikorski Wojciech, Zegarska Barbara, Rakowski A., Hagner-Derengowska M.: Influence of 12 weeks physical exercises program on changes of anthropometrical parameters for women age 58-70. W: Wellness and support in good health and sickness. Pod red. J. Bergiera. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2008 s. 289-298.

Zegarski Tomasz, Tafil-Klawe Małgorzata, Chęsy Gabriel, Dmitruk Katarzyna, Złomańczuk Piotr, Milczarek B., Sikorski Wojciech, Adamczyk Wieńczysława, Hagner-Derengowska M., Zegarska Barbara: Influence of 12 weeks physical exercises program on subjective self-assessment of condition of the health physical fitness and quality of life for women in age 58-70. W: Wellness in different phases of life. Pod red. G. Olchowik. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2008 s. 243-251.

Zegarska Barbara, Romańska-Gocka Krystyna, Czajkowski Rafał, Drewa Tomasz: Menopauzalne starzenie się skóry. - Dermatol. Estetyczna 2009 Vol. 11 nr 2 s. 136-139.

Zegarska Barbara, Woźniak Magdalena, Romańska-Gocka Krystyna: Ocena stanu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat przyczyn suchości skóry, profilaktyki i możliwości pielęgnacyjnych. - Dermatol. Estetyczna 2009 Vol. 11 nr 3 s. 275. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Jak zachować piękno, zdrowie i młodość". Bydgoszcz, 4-6 VI 2009.

Kałużna L., Zegarska Barbara: Trądzik różowaty - brzydki problem pięknej twarzy. - Dermatol. Estetyczna 2009 Vol. 11 nr 3 s. 251. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Jak zachować piękno, zdrowie i młodość". Bydgoszcz, 4-6 VI 2009.

Śliwińska Joanna, Juhnke Anna, Pilarski B., Zegarska Barbara: Zastosowanie kwasu migdałowego - wyniki badań własnych. - Dermatol. Estetyczna 2009 Vol. 11 nr 3 s. 282. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Jak zachować piękno, zdrowie i młodość". Bydgoszcz, 4-6 VI 2009.

Zegarska Barbara, Jóźwicki Wojciech: Zmiany morfologiczne w przebiegu różnego typu starzenia się skóry. - Dermatol. Estetyczna 2009 Vol. 11 nr 3 s. 251-252. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Jak zachować piękno, zdrowie i młodość". Bydgoszcz, 4-6 VI 2009.

Adrych G., Zegarska Barbara, Czajkowski Rafał, Kałużna L.: Bezpieczny gabinet zabiegowy w poradni dermatologicznej. Rola i zadania pielęgniarki. - Dermatol. Estetyczna 2009 Vol. 11 nr 3 s. 267-268. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Jak zachować piękno, zdrowie i młodość". Bydgoszcz, 4-6 VI 2009.

Zegarska Barbara: Badania elektrofizjologiczne nad wpływem 8-Metoksypsoralenu (8-MOP) i promieni UVA na doświadczalny model skóry. - Dermatol. Estetyczna 2009 Vol. 11 nr 3 s. 278. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Jak zachować piękno, zdrowie i młodość". Bydgoszcz, 4-6 VI 2009.

Woźniak Magdalena, Kaczmarek-Skamira Elżbieta, Zegarska Barbara: Znaczenie prądu stałego i fal ultradźwiękowych. - Dermatol. Estetyczna 2009 Vol. 11 nr 3 s. 245-246. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Jak zachować piękno, zdrowie i młodość". Bydgoszcz, 4-6 VI 2009.

Zegarska Barbara, Jóźwicki Wojciech, Placek Waldemar, Grzanka Alina: Ocena stopnia ekspresji białek Bcl-2 i Bcl-XL w przebiegu różnego typu starzenia się skóry. - Dermatol. Klin. 2009 T. 11 nr 4 s. 203-210.

Czajkowski Rafał, Zegarska Barbara: Zastosowanie azitromycyny w leczeniu trądziku pospolitego. - Dermatol. Prakt. 2009 T. 1 nr 1 s. 55-59.

Czajkowski Rafał, Zegarska Barbara, Placek Waldemar, Drewa Tomasz: Leczenie bielactwa nabytego metodą przeszczepu autologicznych melanocytów hodowlanych. - Dermatol. Prakt. 2009 T. 1 nr 3 s. 20-26.

Czajkowski Rafał, Zegarska Barbara: Azytromycyna w leczeniu trądziku pospolitego - doświadczenia własne. - Dermatol. Prakt. 2009 T. 1 nr 3 s. 53-57.

Czajkowski Rafał, Placek Waldemar, Tadrowski Tadeusz, Pokrywczyńska Marta, Zegarska Barbara, Drewa Tomasz: Geny BRAF, NRAS, HRAS w liniach komórkowych czerniaka ludzkiego. - Przegl. Dermatol. 2009 T. 96 nr 4 s. 265-270.

Zegarska Barbara: Mechanizmy starzenia się skóry w aspekcie badań klinicznych, morfologicznych i immunomorfologicznych. Bydgoszcz: UMK CM, 2009, 180 s.

Imko-Walczuk B., Predota A., Okuniewska A., Zegarska Barbara, Budna W., Jaśkiewicz J., Placek Waldemar, Rutkowski B., Dębska-Ślizień A., Czubek M., Włodarczyk Zbigniew: Superficial fungal infections in 222 renal transplant recipients. W: 18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Berlin, 7-11 X 2009. B.m., 2009 JS01.5.

Zegarska Barbara: Wypadanie włosów - co nowego? W: Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Warszawa, 6-8 III 2009. Warszawa, 2009 s. 32.

Zegarska Barbara, Jóźwicki Wojciech, Zegarski Wojciech, Czajkowski Rafał: Histopathological lesions in different types of skin aging. - Acta Dermatoven. APA 2010 Vol. 19 nr 2 s. 17-21.

Zegarska Barbara, Kallas Danuta, Schwartz R.A., Czajkowski Rafał, Uchańska G., Placek Waldemar: Graham-Little syndrome. - Acta Dermatoven. APA 2010 Vol. 19 nr 3 s. 39-42.

Romańska-Gocka Krystyna, Gocki Jacek, Placek Waldemar, Zegarska Barbara, Krause P.: Stevens Johnson syndrome after carbamazepine and SJS/TEN overlap syndrome after amoxicillin: case reports and a review. - Arch. Med. Sci. 2010 Vol. 6 nr 1 s. 130-134.

Czajkowski Rafał, Pokrywczyńska Marta, Placek Waldemar, Zegarska Barbara, Tadrowski Tadeusz, Drewa Tomasz: Transplantation of cultured autologous melanocytes: hope or danger? - Cell Transplant. 2010 Vol. 19 s. 639-643.

Woźniak Magdalena, Zegarska Barbara, Kaczmarek-Skamira Elżbieta, Czajkowski Rafał: Zastosowanie alfa-hydroksykwasów w dermatologii oraz kosmetologii pielęgnacyjnej i profilaktycznej. - Dermatol. Estetyczna 2010 Vol. 12 nr 2 s. 118-123.

Woźniak Magdalena, Juhnke Anna, Zegarska Barbara: Cellulit (I). Budowa podskórnej tkanki tłuszczowej. - Dermatol. Estetyczna 2010 Vol. 12 nr 4 s. 215-219.

Woźniak Magdalena, Zegarska Barbara, Czajkowski Rafał, Grupka Marcin, Fatz-Grupka A., Kaczmarek-Skamira Elżbieta: Wpływ alfahydroksykwasów na poziom nawilżenia skóry - badania własne. - Dermatol. Estetyczna 2010 Vol. 12 nr 5 s. 328-332.

Zegarska Barbara, Czajkowski Rafał: Preparaty anti-aging. - Dermatol. Estetyczna 2010 Vol. 12 nr 6 s. 433. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Rola dermatologii estetycznej w kolejnych dekadach naszego życia". Łódź, 9-11 XII 2009.

Popławski A.B., Jankowski Michał, Erickson S.W., Diaz de Stahl T., Partridge E.C., Crasto C., Guo J., Gibson J., Menzel U., Bruder C.E.G., Kaczmarczyk A., Benetkiewicz M., Andersson R., Sandgren J., Zegarska Barbara, Bała Dariusz, Śrutek Ewa, Allison D.B., Piotrowski A., Zegarski Wojciech, Dumański J.P.: Frequent genetic differences between matched primary and metastatic breast cancer provide an approach to identification of biomarkers for disease progression. - Eur. J. Hum. Genet. 2010 Vol. 18 s. 560-568.

Olszewska-Słonina Dorota M., Mątewski Dariusz, Drewa Gerard, Woźniak Alina, Czajkowski Rafał, Rajewski P., Olszewski K.J., Zegarska Barbara: Oxidative equilibrium in the prophylaxis of degenerative joint changes: An analysis of pre- and postoperative activity of antioxidant enzymes in patients with hip and knee osteoarthritis. - Med. Sci. Monitor 2010 Vol. 16 nr 5 s. CR238-CR245.

Zegarska Barbara, Czajkowski Rafał, Romańska-Gocka Krystyna: Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dawniej i dziś. W: Historia Towarzystw Lekarskich regionu kujawsko-pomorskiego. Praca zbior. pod red. Zygmunta Mackiewicza. Bydgoszcz: BTN, 2010 s. 63-74.

Zegarska Barbara, Woźniak Magdalena, Juhnke Anna, Kaczmarek-Skamira Elżbieta, Dzierżanowski Maciej: Cellulit (II). Nazewnictwo, definicja, związek występowania z wiekiem, płcią i budową ciała. - Dermatol. Estetyczna 2011 Vol. 13 nr 1 s. 29-32.

Zegarska Barbara, Czajkowski Rafał: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD "Rola dermatologii estetycznej w kolejnych dekadach naszego życia". Łódź, 9-11 XII 2010 - sprawozdanie. - Dermatol. Estetyczna 2011 Vol. 13 nr 1 s. 68-69.

Woźniak Magdalena, Zegarska Barbara, Kaczmarek-Skamira Elżbieta, Śliwińska Joanna, Zegarski Tomasz: Cellulit (III). Patogeneza. - Dermatol. Estetyczna 2011 Vol. 13 nr 3 s. 148-150.

Zegarska Barbara, Jóźwicki Wojciech, Zegarski Wojciech, Czajkowski Rafał, Pokrywczyńska Marta: Znaczenie ekspresji receptorów estrogennowych alfa i beta w przebiegu różnego rodzaju starzenia się skóry. - Przegl. Menopauz. 2011 nr 3 s. 241-248.

Brożyna Anna Aneta, Jóźwicki Wojciech, Zegarska Barbara: Do sunscreens protect DNA of skin cells against ultraviolet-induced cyclobutane dimers and oxidative damages? - preliminary studies. W: Current tendencies in oncology and neoplasm prevention. Ed. S. Panko. Biała Podlaska: PSW, 2011 s. 133-147.

Basałygo M., Zegarska Barbara, Czajkowski Rafał: Ocena wpływu wybranych czynników zewnętrznych na nasilenie zmian skórnych w przebiegu AZS. - Dermatol. Estetyczna 2012 Vol. 14 nr 4 s. 215-220.

Wojciechowska Milena, Żbikowska-Gotz Magdalena, Bartuzi Zbigniew, Zegarska Barbara: Wyprysk kontaktowy alergiczy i niealergiczny: etiologia, obraz kliniczny, patomechanizm, diagnostyka i różnicowanie. - Dermatol. Estetyczna 2012 Vol. 14 nr 4 s. 276-284.

Woźniak Magdalena, Romańska-Gocka Krystyna, Tadrowski Tadeusz, Zegarska Barbara, Czajkowski Rafał, Placek Waldemar: Rola mutacji genu filagryny w patogenezie atopowego zapalenia skóry, astmy i suchości skóry. - Przegl. Dermatol. 2012 T. 99 nr 4 s. 492. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Kraków, 19-22 IX 2012. Program. Streszczenia.

Imko-Walczuk B., Okuniewska A., Prędota A., Czubek M., Zegarska Barbara, Placek Waldemar, Jaśkiewicz J., Dębska-Ślizień A., Rutkowski B., Włodarczyk Zbigniew: Powierzchowne zakażenia grzybicze u 223 chorych po przeszczepieniu nerki. - Przegl. Dermatol. 2012 T. 99 nr 4 s. 433. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Kraków, 19-22 IX 2012. Program. Streszczenia.

Kaczmarek-Skamira Elżbieta, Woźniak Magdalena, Zegarska Barbara: Mikropigmentacja. Wpływ właściwości indywidualnych i społeczno-demograficznych. - Przegl. Dermatol. 2012 T. 99 nr 4 s. 570-571. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Kraków, 19-22 IX 2012.

Śliwińska Joanna, Grzanka Alina, Ruszkowska Barbara, Zegarska Barbara: Ocena zmian immunohistochemicznych w przebiegu trądziku różowatego. - Przegl. Dermatol. 2012 T. 99 nr 4 s. 579. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Kraków, 19-22 IX 2012.

Woźniak Magdalena, Zegarska Barbara, Placek W., Tadrowski Tadeusz, Ścibior Kinga, Czajkowski Rafał: Rola mutacji genu filagryny jako przyczyna suchości skóry. - Dermatol. Estetyczna 2013 Vol. 15 nr 2 s. 132-133. VII Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD. Gdańsk, 9-11 V 2013.

Zegarska Barbara: Rola substancji czynnych w nowoczesnych preparatach do codziennej pielęgnacji starzejącej się skóry. - Dermatol. Estetyczna 2013 Vol. 15 nr 2 s. 137. VII Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD. Gdańsk, 9-11 V 2013.

Zegarska Barbara, Woźniak Magdalena, Kaczmarek-Skamira Elżbieta: Cellulit - etapy powstawania i stadia zaawansowania. - Dermatol. Estetyczna 2013 Vol. 15 nr 3 s. 174-177.

Basałygo M., Czajkowski Rafał, Zegarska Barbara: Wybrane surowce i substancje naturalne stosowane w preparatach do pielęgnacji skóry atopowej. - Dermatol. Klin. 2013 T. 15 nr 2 s. 83-85.

Zegarska Barbara, Woźniak Magdalena, Romańska-Gocka Krystyna, Maciejewska J., Czajkowski Rafał: Podstawowe zasady pielęgnacji skóry w przebiegu trądziku pospolitego. - Dermatol. Klin. 2013 T. 15 nr 3 s. 127-130.

Basałygo M., Zegarska Barbara, Czajkowski Rafał: The influence on skin care of the use of emollients for skin lesions during the course of atopic dermatitis. - Folia Med. Copernicana 2013 Vol. 1 nr 2 s. 62-66.

Czajkowski Rafał, Czajkowska A., Drewa Tomasz, Olszewska Dorota, Zegarski Wojciech, Piech J., Kowaliszyn B., Zegarska Barbara: Activity of antioxidant enzymes in melanoma patients. - Int. J. Dermatol. 2013 Vol. 52 nr 11 s. 1454-1456.

Uzarska Małgorzata, Czajkowski Rafał, Schwartz R.A., Bajek Anna, Zegarska Barbara, Drewa Tomasz: Chemoprevention of skin melanoma: facts and myths. - Melanoma Res. 2013 Vol. 23 nr 6 s. 426-433.

Basałygo M., Woźniak Magdalena, Romańska-Gocka Krystyna, Maciejewska J., Zegarska Barbara: The assessment regarding influence of the skin care with use of emollients for skin lesions during the course of atopic dermatitis. W: 10th EADV Spring Symposium "Burden of Skin Diseases". Cracow, Poland, 23-26 V 2013.

Śliwińska Joanna, Grzanka Alina, Ruszkowska-Ciastek Barbara, Zegarska Barbara: Evaluation of immunohistochemical changes in the course of rosacea. W: 10th EADV Spring Symposium "Burden of Skin Diseases". Cracow, Poland, 23-26 V 2013.

Romańska-Gocka Krystyna, Czajkowski Rafał, Zegarska Barbara: The role of filaggrin gene mutations in the pathogenesis of atopic dermatitis, asthma and dry skin. W: 10th EADV Spring Symposium "Burden of Skin Diseases". Cracow, Poland, 23-26 V 2013. Abstract CD-ROM. B.m., 2013 P053.

Zegarski Tomasz, Woźniak Magdalena, Zegarska Barbara, Śliwińska Joanna, Dmitruk Katarzyna, Kałużny K.: The effect of the three-months program of endurance exercise the dynamics of change in physical education in older women. W: Health - the proper functioning of man in all spheres of life. T. 3. Ed. Magdalena Hagner-Derengowska, H. Kasprzak, K. Kałużny. Bydgoszcz: BSW, 2013 s. 19-31.

Zegarska Barbara, Czajkowski Rafał: Zakażenia skóry i jej przydatków - aspekty kliniczne. W: Mikrobiologia w kosmetologii. Red. nauk. Eugenia Gospodarek, Agnieszka Mikucka. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2013 s. 80-95.

Imko-Walczuk B., Okuniewska A., Prędota A., Zegarska Barbara, Jaśkiewicz J., Placek W., Dębska-Ślizień A., Rutkowski B., Włodarczyk Zbigniew: Superficial fungal infections in 222 consecutive renal transplant recipients (RTRs). W: XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30 XI 2013.

Woźniak Magdalena, Kaczmarek-Skamira Elżbieta, Zegarski Tomasz, Zegarska Barbara: Diagnostyka cellulitu: wywiad i badania antropometryczne. - Dermatol. Estetyczna 2014 Vol. 16 nr 1 s. 19-22.

Maciejewska J., Jankowski Marek, Zegarska Barbara, Czajkowski Rafał: Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis presumably induced by norfloxacin. - Postępy Dermatol. Alergol. 2014 T. 31 nr 3 s. 194-196.

Imko-Walczuk B.B., Prędota A., Okuniewska A., Jaśkiewicz J., Zegarska Barbara, Placek W., Włodarczyk Zbigniew, Dębska-Ślizień A., Rutkowski B.: Superficial fungal infections in renal transplant recipients. - Transplant. Proc. 2014 Vol. 46 s. 2738-2742.

Woźniak Magdalena, Zegarska Barbara, Urtnowska K., Kaczmarek-Skamira Elżbieta: Fizjologiczne zmiany dermatologiczne u kobiet w ciąży. - Dermatol. Estetyczna 2015 Vol. 17 nr 1 s. 13-18.

Kałużna Lucyna, Zegarska Barbara, Woźniak Magdalena: Ciężkie postaci trądziku różowatego jako wyzwanie terapeutyczne - opis przypadków. - Dermatol. Estetyczna 2015 Vol. 17 nr 3 s. 161-164.

Cieścińska Czanita, Zegarska Barbara, Romańska-Gocka Krystyna, Czajkowski Rafał: Rola emolientów w terapii chorób zapalnych skóry. - Dermatol. Prakt. 2015 T. 7 nr 2 s. 31-36.

Romańska-Gocka Krystyna, Cieścińska Czanita, Zegarska Barbara, Schwartz R.A., Cieściński Jakub, Olszewska-Słonina Dorota, Czajkowski Rafał: Pyoderma gangrenosum with monoclonal IgA gammopathy and pulmonary tuberculosis. Illustrative case and review. - Postępy Dermatol. Alergol. 2015 T. 32 nr 2 s. 137-141.

Cwynar A., Olszewska-Słonina Dorota, Czajkowski Rafał, Zegarska Barbara, Pukownik E.: Potencjalny udział stresu oksydacyjnego w patogenezie łysienia plackowatego. W: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. Toruń, 24-26 VI 2015. Toruń, 2015 s. 94.

Cwynar A., Olszewska-Słonina Dorota, Czajkowski Rafał, Zegarska Barbara, Pukownik E.: Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u osób chorych na łysienie plackowate. W: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. Toruń, 24-26 VI 2015. Toruń, 2015 s. 94.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

Szczęsny Wojciech, Zegarski Wojciech, Dąbrowiecki Stanisław, Olejarz A.: Drenaż jamy otrzewnej po cholecystektomii laparoskopowej. Rutynowo czy wybiórczo?- Acta Endoscop. Pol. 1996 Vol. 6 nr 1 s. 29-30 bibliogr. sum.

Zegarski Wojciech, Junk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt: Rozerwanie przepony z przemieszczeniem trzewi w wyniku tępego urazu jamy brzusznej rozpoznane gastrofiberoskopowo - opis przypadku. - Acta Endoscop. Pol. 1996 Vol. 6 nr 4 s. 187-188 bibliogr. sum.

Zegarski Wojciech, Dąbrowiecki Stanisław, Szczęsny Wojciech: Endoskopowa polipektomia dolnego odcinka przewodu pokarmowego w materiale własnym.- Gastroenterol. Pol. 1996 T. 3 nr 3 s. 334 sum.VII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poznań, 12-14 IX 1996.

Dąbrowiecki Stanisław, Olejarz A., Szczęsny Wojciech, Słupski Maciej, Prywiński Stanisław, Kapała Andrzej, Zegarski Wojciech, Zomrowski Lech: Uproszczony szew powłoki brzusznej.- Pol. Przegl. Chir. 1996 T. 68 nr 1 s. 34-41 il. tab. bibliogr. sum.

Zegarski Wojciech, Dąbrowiecki Stanisław, Szczęsny Wojciech, Mackiewicz Zygmunt: Przydatność ERCP i papillotomii endoskopowej u chorych operowanych laparoskopowo z powodu kamicy żółciowej.W: V Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich. Mikołajki, 5-7 IX 1996.

Szczęsny Wojciech, Zegarski Wojciech, Dąbrowiecki Stanisław: Drenaż po cholecystektomii laparoskopowej. Rutynowy czy selektywny?W: V Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich. Mikołajki, 5-7 IX 1996.

Gospodarek Eugenia, Sieradzka E., Zegarski Wojciech: Wykorzystanie 4 metod mikrobiologicznych w wykrywaniu Helicobacter pylori.- Med. Dośw. Mikrobiol. 1994 R. 46 nr 4 s. 291-300 il. tab. bibliogr. sum.

Zegarski Wojciech, Dąbrowiecki Stanisław, Szczęsny Wojciech, Mackiewicz Zygmunt: Przydatność ERCP i papillotomii endoskopowej u chorych operowanych laparoskopowo z powodu kamicy żółciowej.- Videochirurgia 1997 R. 2 nr 1 s. 58.I Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Videochirurgii Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 24-27 IV 1997.

Zegarski Wojciech, Szczęsny Wojciech, Słupski Maciej, Hryncewicz Witold, Mackiewicz Zygmunt: Endolaparoskopowe leczenie kamicy żółciowej.- Videochirurgia 1997 R. 2 nr 3 s. 46-47 bibliogr. sum.

Zegarski Wojciech, Szczęsny Wojciech, Dąbrowiecki Stanisław, Mackiewicz Zygmunt: Przydatność ECPW i sfinkterotomii endoskopowej u chorych operowanych laparoskopowo z powodu kamicy żółciowej.- Ann. Acad. Med. Gedan. 1997 T. 27 supl. 1 s. 107-110 bibliogr. sum.I Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Videochirurgii Sekcji Viscerosyntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 1997. Pod red. Zdzisława Wajdy.

Zegarski Wojciech, Dąbrowiecki Stanisław, Szczęsny Wojciech: Endoscopic polypectomy of the lower part of gastrointestinal tract in own material.- Br. J. Surg. 1998 Vol. 85 suppl. 2 120-121. Eurosurgery 98. Eighth European Congress of Surgery. Budapest 1998.

Zegarski Wojciech, Szczęsny Wojciech, Słupski Maciej: Endolaparoskopia - nowe możliwości małoinwazyjnego leczenia kamicy żółciowej.- Gastroenterol. Pol. 1998 T. 5 supl. 1 P 197. VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Bydgoszcz, 11-13 VI 1998.

Zegarski Wojciech, Szczęsny Wojciech, Słupski Maciej, Dąbrowiecki Stanisław, Kapała Andrzej, Mackiewicz Zygmunt: ERCP w trybie pilnym przed i po cholecystektomii laparoskopowej.- Gastroenterol. Pol. 1998 T. 5 supl. 1 D 87.VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Bydgoszcz, 11-13 VI 1998.

Szczęsny Wojciech, Olejarz A., Zegarski Wojciech: Torbiel przewodu żółciowego wspólnego leczona wycięciem z następowym drenażem sposobem Kehra.- Pol. Przegl. Chir. 1998 T. 70 nr 3 s. 299-301 il. bibliogr. sum.

Słupski Maciej, Szczęsny Wojciech, Hryncewicz Witold, Zegarski Wojciech, Mackiewicz Zygmunt: Kwalifikacja do resekcji wątroby na podstawie ultrasonografii laparoskopowej.- Videochirurgia 1998 R. 3 nr 3 s. 47.VII Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 3-5 IX 1998.

Zegarski Wojciech: Endoskopia i laparoskopia w leczeniu kamicy żółciowej nowe możliwości i stare ograniczenia.- Acta Endoscop. Pol. 1999 Vol. 9 nr 1-2 s. 31-33.

Słupski Maciej, Szczęsny Wojciech, Hryncewicz Witold, Zegarski Wojciech, Prywiński Stanisław, Mackiewicz Zygmunt: Ultrasonografia laparoskopowa w ocenie narządów jamy brzusznej - doniesienie wstępne.- Videochirurgia 1997 R. 2 nr 4 s. 13-14.

Słupski Maciej, Szczęsny Wojciech, Hryncewicz Witold, Zegarski Wojciech, Mackiewicz Zygmunt: Kwalifikacja do resekcji wątroby w przypadku zmian ogniskowych za pomocą laparoskopii z laparoskopową ultrasonografią.- Videochirurgia 1998 R. 3 nr 4 s. 51-52.

Szkulmowski Zbigniew, Wanat-Słupska Elżbieta, Słupski Maciej, Zegarski Wojciech: Pomiar prędkości przepływu w tętnicy środkowej mózgu (ACM) podczas cholecystektomii laparoskopowej. W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999.

Zegarski Wojciech, Szczęsny Wojciech, Dąbrowiecki Stanisław, Prywiński Stanisław: Polipektomia endoskopowa w profilaktyce raka jelita grubego.W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999.

Zegarski Wojciech, Szczęsny Wojciech, Słupski Maciej, Prywiński Stanisław, Dąbrowiecki Stanisław, Kapała Andrzej: Powikłania po cholecystektomii laparoskopowej.W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999.

Szczęsny Wojciech, Zegarski Wojciech, Dąbrowiecki Stanisław, Słupski Maciej, Kapała Andrzej, Prywiński Stanisław: W stronę bezpiecznej chirurgii laparoskopowej.W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999.

Prywiński Stanisław, Dąbrowiecki Stanisław, Stankiewicz Wojciech, Kapała Andrzej, Słupski Maciej, Zegarski Wojciech, Kowalski W.: Wyniki leczenia dużych przepuklin w bliźnie. W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999.

Dąbrowiecki Stanisław, Prywiński Stanisław, Kowalski W., Zegarski Wojciech: Czy chirurdzy krócej żyją?W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999.

Prywiński Stanisław, Dąbrowiecki Stanisław, Zomrowski Lech, Cisowski P., Zegarski Wojciech, Słupski Maciej, Kapała Andrzej: Wyniki leczenia przepuklin pachwinowych sposobem Lichtensteina.W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999.

Zegarski Wojciech, Szczęsny Wojciech, Słupski Maciej: Algorytm postępowania w kamicy pęcherzyka i dróg żółciowych.W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999.

Jundziłł Wiesław, Zegarski Wojciech, Molski Stanisław, Stankiewicz Wojciech: Diagnostyka endoskopowa krwawień z przewodu pokarmowego u chorych po operacjach odtwórczych aorty. W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999.

Zegarski Wojciech, Szczęsny Wojciech, Słupski Maciej: Endoscopic and laparoscopic treatment in management of gall-stone disease.W: 7th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. Linz, Austria, 23-26 VI 1999. Abstracts. B.m., 1999, s. 104.

Witkowski A., Dąbrowiecki Stanisław, Morawski A., Wolf W., Zegarski Wojciech: Odległe następstwa obrażeń klatki piersiowej.W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Pod. red. Zygmunta Mackiewicza. T. 1. Warszawa: Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999, s. 163-168.59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999. - Toż. CD-ROM. Bydgoszcz: Wyd. WM, 1999.

Jundziłł Wiesław, Zegarski Wojciech, Molski Stanisław, Szpinda Michał, Stankiewicz Wojciech: Diagnostyka endoskopowa krwawień do przewodu pokarmowego u chorych po operacjach odtwórczych aorty.W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Pod. red. Zygmunta Mackiewicza. T. 2. Warszawa: Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999, s. 215-218.59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999. - Toż. CD-ROM. Bydgoszcz: Wyd. WM, 1999. KBN 3.00 - do dorobku indywidualnego dla W. Jundziłła, W. Zegarskiego, S. Molskiego, W. Stankiewicza.

Zegarski Wojciech, Szczęsny Wojciech, Dąbrowiecki Stanisław, Prywiński Stanisław: Polipektomia endoskopowa w profilaktyce raka jelita grubego.W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Pod. red. Zygmunta Mackiewicza. T. 3. Warszawa: Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999, s. 246-247.59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999. - Toż. CD-ROM. Bydgoszcz: Wyd. WM, 1999.

Prywiński Stanisław, Dąbrowiecki Stanisław, Stankiewicz Wojciech, Kapała Andrzej, Słupski Maciej, Zegarski Wojciech, Kowalski W., Mackiewicz Zygmunt: Wyniki leczenia dużych przepuklin w bliźnie.W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Pod. red. Zygmunta Mackiewicza. T. 4. CD-ROM. Bydgoszcz: Wyd. WM, 1999, s. 366-371.59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999.

Zegarski Wojciech, Szczęsny Wojciech, Słupski Maciej: Algorytm postępowania w kamicy pęcherzyka i dróg żółciowych.W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Pod. red. Zygmunta Mackiewicza. T. 4. CD-ROM. Bydgoszcz: Wyd. WM, 1999, s. 261-263.59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999.

Prywiński Stanisław, Dąbrowiecki Stanisław, Zomrowski Lech, Cisowski P., Zegarski Wojciech, Słupski Maciej, Kapała Andrzej: Wyniki leczenia przepuklin pachwinowych sposobem Lichtensteina.W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Pod. red. Zygmunta Mackiewicza. T. 4. CD-ROM. Bydgoszcz: Wyd. WM, 1999, s. 371-374.59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999. KBN - 3,00 do dorobku indywidualnego.

Prywiński Stanisław, Dąbrowiecki Stanisław, Stankiewicz Wojciech, Zegarski Wojciech, Szczęsny Wojciech: Czynniki ryzyka nawrotów dużych przepuklin pooperacyjnych.W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Pod. red. Zygmunta Mackiewicza. T. 4. CD-ROM. Bydgoszcz: Wyd. WM, 1999, s. 357-362.59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999.

Zegarski Wojciech, Szczęsny Wojciech, Słupski Maciej, Prywiński Stanisław, Dąbrowiecki Stanisław, Kapała Andrzej: Powikłania cholecystektomii laparoskopowej.W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Pod. red. Zygmunta Mackiewicza. T. 4. CD-ROM. Bydgoszcz: Wyd. WM, 1999, s. 516-518.59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999. KBN 3.00 - do dorobku indywidualnego dla W. Szczęsnego, M. Słupskiego, S. Prywińskiego,A. Kapały.

Szkulmowski Zbigniew, Wanat-Słupska Elżbieta, Słupski Maciej, Zegarski Wojciech: Pomiar prędkości przepływu w tętnicy środkowej mózgu podczas cholecystektomii laparoskopowej. W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Pod. red. Zygmunta Mackiewicza. T. 4. CD-ROM. Bydgoszcz: Wyd. WM, 1999, s. 486-491.59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999.

Szczęsny Wojciech, Zegarski Wojciech, Dąbrowiecki Stanisław, Słupski Maciej, Kapała Andrzej, Prywiński Stanisław: W stronę bezpiecznej chirurgii laparoskopowej.W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. Pod. red. Zygmunta Mackiewicza. T. 4. CD-ROM. Bydgoszcz: Wyd. WM, 1999, s. 483-485.59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 IX 1999. KBN 3.00 - do dorobku indywidualnego.

Kapała Andrzej, Szczęsny Wojciech, Hryncewicz Witold, Mackiewicz Zygmunt, Zegarski Wojciech: The "sleeve" anastomosis method for hemodialysis shunts: an eleven-year follow-up study. - J. Vasc. Access 2000 Vol. 1 nr 3 s. 81-83.

25 dwadzieścia pięć lat chirurgii akademickiej w Bydgoszczy. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Zespół red.: Zygmunt Mackiewicz, Witold Hryncewicz, Wojciech Szczęsny, Wojciech Zegarski. Bydgoszcz: Wydaw. WM, 2000, 51 s.

Junk Stanisław, Zegarski Wojciech, Biliński Piotr Jacek: Rupture of diaphragm involving herniated viscera following a blunt trauma diagnosed by gastrofiberoscopy.- Endoscopy 2001 Vol. 33 nr 3 s. 296.

Szczęsny Wojciech, Kapała Andrzej, Hryncewicz Witold, Zegarski Wojciech, Mackiewicz Zygmunt: Przetoka tętniczo-żylna w ocenie pacjenta.- Nefrol. Dial. Pol. 2001 T. 5 nr 1 s. 41-44.

Szczęsny Wojciech, Kapała Andrzej, Hryncewicz Witold, Zegarski Wojciech, Mackiewicz Zygmunt: Dostęp do łożyska naczyniowego w celu przewlekłej hemodializy. Współczesne poglądy i metody wytwarzania.- Nefrol. Dial. Pol. 2001 T. 5 nr 3 s. 129-131.

Zegarski Wojciech: Badania kliniczne, serologiczne, molekularne i histopatologiczne nad rolą Helicobacter pylori i Chlamydia pneumoniae w tętniakach aorty brzusznej oraz miażdżycy i tętnic biodrowych.Bydgoszcz: Wydaw. Ucz. AM, 2001 s. 160.

Elamyal R., Kapała Andrzej, Zegarski Wojciech: Obstruction of the small intestine by a large gallstone.- Kuwait Med. J. 2002 Vol. 34 nr 4 s. 306-307.

Zegarski Wojciech, Zegarska Barbara, Kaźmierczak M., Jaroszek J.: Carcinoma planoepitheliale - opis przypadku.- Dermatol. Estetyczna 2003 Vol. 5 supl. 1 s. 52.VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD.

Zegarski Wojciech, Zegarska Barbara, Kaźmierczak M., Jaroszek J.: Zespół Launois-Bensaude. Tłuszczakowatość układowa łagodna - opis przypadku.- Dermatol. Estetyczna 2003 Vol. 5 supl. 1 s. 53.VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD.

Zegarski Wojciech: Wpływ zakażenia Chlamydia pneumoniae na patogenezę tętniaków. Aut. J. Skóra, D. Janczak, P. Barć, A. Pupka, S. Pawłowski, K. Korta, P. Zaleska, A. Ruciński, P. Stępiński, P. Szyber. Komentarz:- Pol. Przegl. Chir. 2003 T. 75 nr 5 s. 446-447.

Zegarski Wojciech: Badania nad rolą Helicobacter pylori i Chlamydia pneumoniae w tętniakach aorty oraz miażdżycy aorty i tętnic biodrowych.W: 61 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 17-20 IX 2003. Gdańsk, 2003 s. 79.

Mierzwa T., Zegarski Wojciech, Zegarska Barbara, Placek Waldemar, Kaźmierczak M.: Ocena danych epidemiologicznych dotyczących zachorowań na nowotwory skóry w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1992-2001.- Ann. Acad. Med. Bydg. 2004 T. 18 nr 4 s. 97-101.

Mierzwa T., Zegarski Wojciech, Placek Waldemar, Zegarska Barbara: Analiza histokliniczna nowotworów skóry wykrytych w badaniu profilaktycznym populacji mieszkańców Bydgoszczy. - Ann. Acad. Med. Bydg. 2004 T. 18 nr 4 s. 103-107.

Kula Z., Bała D., Piech J., Weishof A., Zegarski Wojciech: Retrospektywna ocena kolonoskopii u chorych po operacji raka jelita grubego.- Pol. Przegl. Chir. 2004 T. 76 nr 5 s. 473-482.

Mierzwa T., Zegarski Wojciech, Placek Waldemar, Zegarska Barbara: Znaczenie badań profilaktycznych w nowotworach skóry.- Przegl. Dermatol. 2004 T. 91 nr spec. s. 96. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

Mierzwa T., Zegarski Wojciech, Zegarska Barbara, Placek Waldemar: Epidemiologia nowotworów skóry w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1992-2001.- Przegl. Dermatol. 2004 T. 91 nr spec. s. 138.XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

Kaźmierczak M., Zegarski Wojciech, Grąbczewski W., Mierzwa T.: Badania nad rolą węzła wartownika przy zastosowaniu technik izotopowych w czerniaku skóry w materiale własnym.- Przegl. Dermatol. 2004 T. 91 nr spec. s. 88.XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

Zegarski Wojciech, Kaźmierczak M., Grąbczewski W., Zegarska Barbara, Mierzwa T.: Wyniki leczenia czerniaka skóry w materiale własnym.- Przegl. Dermatol. 2004 T. 91 nr spec. s. 87.XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 IX 2004.

Zegarski Wojciech, Szymaniak L., Grabowska E., Krauze A.: Badania nad rolą Helicobacter pylori i Chlamydia pneumoniae w tętniakach aorty oraz miażdżycy aorty i tętnic biodrowych.- Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2004 T. 9 nr 1 s. 14-18.

Mierzwa T., Zegarski Wojciech, Placek Waldemar, Zegarska Barbara: Badania profilaktyczne w kierunku nowotworów skóry w populacji mieszkańców Bydgoszczy.- Wiad. Lek. 2004 T. 57 nr supl. 1 s. 211-214.Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Profilaktyka w Medycynie". Katowice, 24-25 IX 2004.

Zegarski Wojciech: Klinika Chirurgii Onkologicznej.W: Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 1984-2004. Bydgoszcz: Akademia Medyczna, 2004 s. 282-283.Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia powstania Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Jankowski Michał, Krause A., Zegarski Wojciech: Zastosowanie mikromacierzy DNA w leczeniu raka piersi.- Cancer Surg. 2005 Vol. 1 nr 1 s. 37-41.

Zegarski Wojciech, Krause A., Zegarska Barbara: Rola Helicobacter pylori w raku żołądka.- Cancer Surg. 2005 Vol. 1 nr 2 s. 5-8.

Zegarski Wojciech, Zegarska Barbara: Chirurgiczne leczenie czerniaka skóry - rekonstrukcje ubytku z uwzględnieniem aspektu onkologicznego.- Dermatol. Estetyczna 2005 Vol. 7 nr 6 wyd. spec. s. 359.VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 8-10 XII 2005.

Kula Z., Koktysz R., Kozłowski W., Weishof A., Bała Dariusz, Zegarski Wojciech: Włókniakowatość żołądka - opis przypadku.- Gastroenterol. Pol. 2005 T. 12 nr 3 s. 261-264.

Zegarski Wojciech, Zegarska Barbara, Kaźmierczak Mieczysław: Skin melanoma treatment results based on the own material and isotope techniques in sentinel node role biopsy.- J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. - JEADV 2005 Vol. 19 suppl. 2 s. 334.14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. London, UK, 12-16 X 2005. Abstracts.

Jankowski Michał, Bała Dariusz, Kaźmierczak Mieczysław, Zegarski Wojciech: Badanie jakości życia pacjentów leczonych z powodu raka jelita grubego w Klinice Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Onkologii w Bydgoszczy - doniesienie wstępne.- Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s. 45-46.XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, 19-21 V 2005.

Jaroszek J., Zegarski Wojciech: Przedoperacyjne badania obrazowe: KT miednicy i USG transrektalne w ocenie lokoregionalnego zaawansowania raka odbytnicy.- Nowotwory 2005 T. 55 supl. 3 s. 48-49.XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory jelita grubego". XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Płock, 19-21 V 2005.

Ponczek Danuta, Nowicki Andrzej, Zegarski Wojciech, Banaszkiewicz Zbigniew: Ocena jakości życia chorych leczonych z powodu raka odbytnicy metodą resekcji przedniej niskiej lub wycięcia brzuszno-kroczowego, bez radioterapii przedoperacyjnej.- Współ. Onkol. 2005 T. 9 nr 8 s. 359-364.

Zegarski Wojciech, Elamyal R., Krause A., Zegarska Barbara, Jankowski Michał: The correlation between gastroduodenal pathology and the Helicobacter pylori cagA status. W: World Congress of Gastroenterology 2005. Montreal, Canada, 10-14 IX 2005.

Zegarski Wojciech, Szymaniak L., Zegarska Barbara: The role of H. pylori and C. pneumoniae infection in aortic abdominal aneurysm and atherosclerosis of aorta.W: World Congress of Gastroenterology 2005. Montreal, Canada, 10-14 IX 2005.

Elamyal R., Zegarski Wojciech, Abdulfatah K.: Gastroduodenal pathology and H.pylori Cag A status.- Jamahiriya Med. J. 2006 Vol. 6 nr 1 s. 24-26.

Zegarska Barbara, Kendzierska Magdalena, Śliwińska Joanna, Zegarski Wojciech: Zastosowanie produktów pszczelich w dermatologii i kosmetologii (I).- Med. Estet. Przeciwstarzeniowa 2006 Vol. 5 nr 1 s. 10-15.

Zegarska Barbara, Kendzierska Magdalena, Śliwińska Joanna, Zegarski Wojciech: Zastosowanie produktów pszczelich w dermatologii i kosmetologii (II).- Med. Estet. Przeciwstarzeniowa 2006 Vol. 5 nr 2 s. 61-65.

Zegarska Barbara, Woźniak Magdalena, Zegarski Wojciech, Romańska-Gocka Krystyna, Kaczmarek-Skamira Elżbieta: Powikłania po tatuażu wykonanym czarną henną. Opis przypadku.- Postępy Dermatol. Alergol. 2006 T. 23 nr 6 s. 278-281.

Ponczek Danuta, Nowicki Andrzej, Zegarski Wojciech, Banaszkiewicz Zbigniew: Ocena jakości życia chorych leczonych chirurgicznie z powodu raka odbytnicy w aspekcie czynników społeczno-demograficznych.- Współ. Onkol. 2006 T. 10 nr 4 s. 164-170.

Jankowski Michał, Zegarski Wojciech: Choroba Leśniowskiego-Crohna a rak jelita grubego.- Współ. Onkol. 2006 T. 10 nr 4 s. 160-163.

Mackiewicz Zygmunt, Zegarski Wojciech: Historia Towarzystwa Chirurgów Polskich. Oddział Bydgosko-Toruński.W: Historia towarzystw lekarskich w regionie kujawsko-pomorskim: 200. rocznica powstania towarzystw lekarskich w Polsce. Pod red. Zygmunta Mackiewicza. Bydgoszcz: BTN, 2006 s. 56-64.

Zegarska Barbara, Kaczmarek-Skamira Elżbieta, Zegarski Wojciech: Możliwości kosmetyczne niwelowania różnych defektów skóry - doświadczenia własne.- Dermatol. Estetyczna 2007 Vol. 9 nr 5 s. 340.X Jubileuszowa Konferencja Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jurata, 20-23 IX 2007.

Zegarski Wojciech, Kaźmierczak Mieczysław, Zegarska Barbara: Wyniki odległe i kontrowersje związane z leczeniem czerniaka skóry w materiale własnym.- Dermatol. Estetyczna 2007 Vol. 9 nr 5 s. 326.X Jubileuszowa Konferencja Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jurata, 20-23 IX 2007.

Piotrowski A., Benetkiewicz M., Menzel U., Stahl T.D de, Mantripragada K., Grigelionis G., Buckley P.G, Jankowski Michał, Hoffman Jc., Bała Dariusz, Śrutek E., Laskowski R., Zegarski Wojciech, Dumański J.P.: Microarray-based survey of CpG island identifies concurrent hyper-and hypomethylation patterns in tissues derived from patients with breast cancer.- Genes Chromosomes Cancer 2006 Vol. 45 s. 656-667.

Benetkiewicz M., Piotrowski A., Stahl T.D de, Jankowski Michał, Bała Dariusz, Hoffman Jc., Srutek E., Laskowski R., Zegarski Wojciech, Dumański J.P.: Chromosome 22 array-CGH profiling of breast cancer delimited minimal common regions of genomic imbalances and revealed fraquent intra-tumoral genetic heterogeneity.- Int. J. Oncol. 2006 Vol. 29 s. 935-945.

Andrusewicz H., Śrutek E., Jaroszek Jarosław, Zegarski Wojciech: Ocena immunohistochemiczna markerów wykorzystanych do oszacowania mikroprzerzutów w węzłach chłonnych u chorych z rakiem jelita grubego.- Współ. Onkol. 2007 T. 11 nr 9 s. 430-432.

Bała Dariusz, Jankowski Michał, Zegarski Wojciech: Wczesne i późne niepowodzenia po leczeniu operacyjnym raka przełyku.- Współ. Onkol. 2007 T. 11 nr 9 s. 433-436.

Mackiewicz-Nartowicz Hanna, Zegarski Wojciech: Prof. Antoni Jurasz - patron Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.W: Historia towarzystw lekarskich regionu kujawsko-pomorskiego. Patroni szpitali bydgoskich. Pod red. Zygmunta Mackiewicza. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2007 s. 11-15.

Zegarski Wojciech, Mackiewicz-Nartowicz Hanna: Prof. Franciszek Łukaszczyk - patron Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy.W: Historia towarzystw lekarskich regionu kujawsko-pomorskiego. Patroni szpitali bydgoskich. Pod red. Zygmunta Mackiewicza. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2007 s. 17-21.

Zegarski Wojciech, Mierzwa T.: Przyczyny wzrostu występowania raka jelita grubego w Polsce.W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 505-508.

Jankowski Michał, Zegarski Wojciech: Badanie jakości życia powiązanej ze zdrowiem.W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 166-171.

Zegarski Wojciech, Krause A., Zegarska Barbara: Helicobacter pylori a rak żołądka.W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 545-551.

Zegarski Wojciech, Kaźmierczak Mieczysław, Grąbczewski W., Mierzwa T., Zegarska Barbara: Leczenie czerniaka skóry w materiale własnym.W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 539-544.

Zegarska Barbara, Adrych G., Zegarski Wojciech, Czajkowski Rafał: Analiza wybranych czynników mających wpływ na długość leczenia owrzodzeń żylnych goleni.- Dermatol. Klin. 2008 T. 10 nr 4 s. 203-206.

Szawłowski A., Pertkiewicz M., Drews M., Dziki A., Krasnodębski I., Kulig J., Lampe P., Stojcev Z., Wallner G., Zegarski Wojciech: Przetoki układu pokarmowego u chorych leczonych z powodu nowotworów: diagnostyka i leczenie.- Nowotwory 2008 T. 58 nr 5 s. 447-460.

Nowotwory. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. / A. Jeziorski, A. Szawłowski, E. Towpik, Wojciech Zegarski.- Nowotwory 2008 T. 58 supl. 2, 57 s.

Ciesielski M., Michalik M., Zegarski Wojciech, Szydłowski K.: Porównanie wyników cholecystektomii laparoskopowej przy użyciu elektrokoagulacji jednobiegunowej oraz noża ultradźwiękowego.- Wideochirurgia Tech. Małoinwazyjne 2007 Vol. 2 nr 3 s. 128-133.

Kula Z., Zegarski Wojciech, Weishof A.: Guz neuroendokrynny żołądka u kobiety z zespołem Turnera - opis przypadku.- Współ. Onkol. 2008 T. 12 nr 6 s. 279-282.

Zegarska Barbara, Zegarski Wojciech: Carcinoma planoepitheliale spinocellulare G2 in the temporal-zygomatic region. Case report.W: 15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Rhodes, Greece, 4-8 X 2006. B.m., 2006 PO27.144.

Zegarska Barbara, Zegarski Wojciech: Principles of surgical, dermatological and cosmetic procedure in case of complexion carcinoma.W: 17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology "Understanding new developments for better care". Paris, 17-21 IX 2008. Abstracts PC CD ROM. B.m., 2008 FP1116.

Zegarska Barbara, Jóźwicki Wojciech, Zegarski Wojciech, Czajkowski Rafał: Histopathological lesions in different types of skin aging.- Acta Dermatoven. APA 2010 Vol. 19 nr 2 s. 17-21.

Eljaszewicz A., Jankowski Michał, Kubiszewska Izabela, Helmin-Basa Anna, Wiese M., Zegarski Wojciech, Michałkiewicz Jacek, Gackowska Lidia: Phenotype characteristic of monocytes from advanced stage gastric cancer patients.- Cytometry B Clin. Cytom. 2010 Vol. 78B s. 457-458. 10th Euroconference of Clinical Cell Analysis by the European Society for Clinical Cell Analysis (ESCCA). Valencia, Spain, 22-25 IX 2010. Abstracts.

Popławski A.B., Jankowski Michał, Erickson S.W., Diaz de Stahl T., Partridge E.C., Crasto C., Guo J., Gibson J., Menzel U., Bruder C.E.G., Kaczmarczyk A., Benetkiewicz M., Andersson R., Sandgren J., Zegarska Barbara, Bała Dariusz, Śrutek Ewa, Allison D.B., Piotrowski A., Zegarski Wojciech, Dumański J.P.: Frequent genetic differences between matched primary and metastatic breast cancer provide an approach to identification of biomarkers for disease progression.- Eur. J. Hum. Genet. 2010 Vol. 18 s. 560-568.

Zegarski Wojciech, Głowacka I., Ostrowska Ż.: Ocena jakości życia kobiet po mastektomii na podstawie standardowych kwestionariuszy: QLQ-C30 i QLQ-BR23.- Nowotwory 2010 T. 60 nr 6 s. 532-535.

Kula Z., Pertkiewicz J., Weishof A., Zegarski Wojciech: Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa mięśniaka żołądka - opis przypadku.- Przegl. Gastroenterol. 2010 Vol. 5 nr 1 s. 52-56.

Eljaszewicz A., Gackowska Lidia, Kubiszewska Izabela, Jankowski Michał, Urbańska Milena, Wiese M., Helmin-Basa Anna, Michałkiewicz Jacek, Zegarski Wojciech: Aktywność makrofagów w rozwoju choroby nowotworowej.- Współ. Onkol. 2010 T. 14 nr 1 s. 1-6.

Zegarski Wojciech, Basałygo M.: Ocena wpływu fizjoterapii na jakość życia po leczeniu operacyjnym raka piersi.- Współ. Onkol. 2010 T. 14 nr 4 s. 281-285.

Staniuk T., Jankowski Michał, Zegarski Wojciech, Małkowski Bogdan, Kula Z.: Ocena przydatności badania FDG-PET/CT w diagnostyce i kwalifikacji do leczenia operacyjnego zaawansowanego raka żołądka.- Współ. Onkol. 2010 T. 14 nr 5 s. 302-309.

Gralec A., Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zawadzka-Gralec Anna, Laskowski R., Zegarski Wojciech: Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u młodzieży i młodych dorosłych ze zmianami w obrębie piersi.- Współ. Onkol. 2010 T. 14 nr 6 s. 372-375.

Jóźwicki Wojciech, Brożyna A., Skok Zdzisław, Windorbska W., Koper A., Starzyński J., Zegarski Wojciech: Wykrywanie mutacji w genie KRAS z zastosowaniem testu TheraScreen - doświadczenia własne Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii Centrum Onkologii w Bydgoszczy.W: Konferencja Naukowa "Rak odbytnicy". Bydgoszcz, 5-6 XI 2010. Bydgoszcz, 2010 Praca 6.

Głowacka I., Nowacka Krystyna, Zegarski Wojciech, Siedlecki Zygmunt, Kołątaj A., Saracen A., Hagner Wojciech: Effects of fatigue on quality of life in patients with multiple sclerosis.W: Medical and social problems of human in different periods of life. Ed. Z. Kotwica. Radom: Technical University, 2010 s. 503-516.

Dolomatov S., Żukow W., Zegarski Wojciech, Głowacka I., Nowacka Krystyna, Nalazek A., Trela Ewa: The role of proteins in the metabolism of the fishes.- J. Health Sci. 2011 Vol. 1 nr 3 s. 193-203.

Dolomatov S., Żukow W., Novikov N., Zegarski Wojciech, Głowacka I., Nowacka Krystyna, Trybuś H., Siedlecki Zygmunt, Nalazek A., Trela Ewa: Scientific and practical aspects of the metabolism of ammonia in fishes.- J. Health Sci. 2011 Vol. 1 nr 4 s. 69-92.

Zegarska Barbara, Jóźwicki Wojciech, Zegarski Wojciech, Czajkowski Rafał, Pokrywczyńska Marta: Znaczenie ekspresji receptorów estrogennowych alfa i beta w przebiegu różnego rodzaju starzenia się skóry.- Przegl. Menopauz. 2011 nr 3 s. 241-248.

Nowicki Andrzej, Kula O., Kula Z., Rzepka K., Zegarski Wojciech: The assessment of rehabilitation and psycho-sexual problems in patients who suffered from rectal cancer with stomas.- Współ. Onkol. 2011 T. 15 nr 4 s. 313-319.

Pietkun K., Nowacki Mc., Głowacka I., Nowacka Krystyna, Zegarski Wojciech: Proper diet for patients with colorectal cancer staff recommendations, nutritional algorithms, latest guidelines and scientific reports.W: Biomedical science in modern health care. Ed. A. Borzęcki. Lublin: Kat. Zd. Hig. UM, 2011 s. 52-60.

Jóźwicki Wojciech, Brożyna Anna Aneta, Windorbska W., Koper A., Starzyński J., Jochymski C., Roszkowski K., Kula Z., Zegarski Wojciech: Detection of K-RAS gene mutation with TheraScreen test - experience of the Department of Tumour Pathology and Pathology at Oncology Centre in Bydgoszcz.W: Current tendencies in oncology and neoplasm prevention. Ed. S. Panko. Biała Podlaska: PSW, 2011 s. 89-105.

Lutowski P., Sielski Łukasz, Lutowska K., Kasprzak P., Grabowska-Gaweł Anna, Nowacka Krystyna, Siedlecki Zygmunt, Hagner-Derengowska M., Śniegocki Maciej, Zegarski Wojciech, Głowacka I.: Walking re-education in patients after cerebral haemorrhagic stroke. preliminary reports.W: Humanities dimension of physiotherapy, rehabilitation, nursing and public health. Ed. I. Czerwińska-Pawluk, W. Zukow. Radom: Radom University, 2011 s. 150-158.

Lutowski P., Sielski Łukasz, Śniegocki Maciej, Kaźmierczak Urszula, Siedlecki Zygmunt, Zegarski Wojciech, Nowacka Krystyna, Nalazek A., Głowacka I., Zukow W.: The results of the rehabilitation method of proprioceptive neuromuscular monitoring of motion in patients after total hip replacement.W: Humanities dimension of rehabilitation, nursing and public health. Ed. I. Czerwińska Pawluk, W. Żukow. Radom: Radom University, 2011. s. 45-49.

Głowacka I., Zegarski Wojciech, Nowacka Krystyna, Trybuś H., Siedlecki Zygmunt, Beuth Wojciech, Nowacki Mł., Nalazek A., Trela Ewa, Zukow W.: The influence of Paclitaxel treatment on selected biochemical and morphological blood parameters in patients diagnosed with breast cancer.W: Humanities dimension of rehabilitation, nursing and public health. Ed. I. Czerwińska Pawluk, W. Żukow. Radom: Radom University, 2011. s. 7-12.

Pietkun K., Głowacka I., Oksa A., Hagner-Derengowska M., Nowacki Mc., Zukow W., Zegarski Wojciech, Nowacka Krystyna: Life quality assessment of patients operated for lung cancer.W: Humanities dimension of rehabilitation, nursing and public health. Ed. I. Czerwińska Pawluk, W. Żukow. Radom: Radom University, 2011. s. 205-213.

Dolomatov S., Zukow W., Zegarski Wojciech, Głowacka I., Nowacka Krystyna, Nalazek A., Trela Ewa: The role of proteins in the metabolism of the fishes.W: Humanities dimension of rehabilitation, nursing and public health. Ed. I. Czerwińska Pawluk, W. Żukow. Radom: Radom University, 2011. s. 193-203.

Dolomatov S., Żukow W., Novikov N., Zegarski Wojciech, Głowacka I., Nowacka Krystyna, Trybuś H., Siedlecki Zygmunt, Nalazek A., Trela Ewa: Scientific and practical aspects of the metabolism of ammonia in fishes.W: Humanities dimension of rehabilitation. Ed. I. Czerwińska Pawluk, W. Żukow. Radom: Radom University, 2011 s. 69-92.

Józwiak G., Siedlecki Zygmunt, Beuth Wojciech, Grela Marcin, Drobik P., Główczewska-Siedlecka E., Nowacka Krystyna, Głowacka I., Zegarski Wojciech, Rzepka A., Sielski Łukasz, Hagner-Derengowska M.: The symptomatic pneumocephalus after neurosurgical procedures as a clinical problem: symptoms, diagnosis and treatment.W: Neurosurgery: advances in therapy, nursing telemedicine. Ed. Z. Kotwica. Radom: Technical University, 2011 s. 34-41.

Siedlecki Zygmunt, Józwiak G., Grela Marcin, Beuth Wojciech, Drobik P., Nowacka Krystyna, Głowacka I., Płócienniczak L., Główczewska-Siedlecka E., Krajnik Mr., Kreft D., Zegarski Wojciech, Hagner-Derengowska M.: Progresses in the diagnosis, treatment and the early rehabilitation fo patients treated on neurosurgical departaments because of nasal CSF leak.W: Neurosurgery: advances in therapy, nursing telemedicine. Ed. Z. Kotwica. Radom: Technical University, 2011 s. 69-76.

Pospiech Wojciech, Zegarski Wojciech, Nowacka Krystyna, Głowacka I., Hagner-Derengowska M., Rzepka A., Sielski Łukasz, Siedlecki Zygmunt, Hagner Wojciech: Music therapy as an element of co-treatment of patients after surgery of the lumbar spine.W: Neurosurgery: advances in therapy, nursing telemedicine. Ed. Z. Kotwica. Radom: Technical University, 2011 s. 150-162.

Pospiech Wojciech, Zegarski Wojciech, Nowacka Krystyna, Głowacka I., Siwacki S., Główczewska-Siedlecka E., Sielski Łukasz, Hagner-Derengowska M., Hagner Wojciech: Music therapy as an element of co-treatment of patients after surgery of the cervical spine.W: Neurosurgery: advances in therapy, nursing telemedicine. Ed. Z. Kotwica. Radom: Technical University, 2011 s. 138-149.

Maćkowska B., Kiełb E., Zegarski Wojciech: Opieka w terapii nowotworów przewodu pokarmowego.W: Pielęgniarstwo onkologiczne: podręcznik dla studiów medycznych. Red. nauk. A. Koper. Warszawa: Wydaw. Nauk. PZWL, 2011 s. 137-151.

Zegarski Wojciech, Rogala M., Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech, Banach M., Siedlecki Zygmunt, Głowacka I., Nalazek A., Hagner-Derengowska M., Płócienniczak L.: Znaczenie relaksacji poizometrycznej mięśni w procesie usprawniania stawu biodrowego.W: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. Red. M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow. Bydgoszcz: Wydaw. Uczeln. WSG, 2011 s. 309-316.

Zegarski Wojciech, Głowacka I., Nalazek A., Basałygo M., Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech, Siedlecki Zygmunt, Żukow W.: Wpływ fizjoterapii na redukcję obrzęku limfatycznego kończyny górnej u pacjentek po amputacji piersi z powodu raka sutka.W: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. Red. M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow. Bydgoszcz: Wydaw. Uczeln. WSG, 2011 s. 317-327.

Litwiniuk M., Krzakowski M., Bujko K., Herman K., Olszewski W., Pałucki J., Wyrwicz L.S., Zegarski Wojciech: Nowotwory o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym.W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2011 rok. T. 1. Praca zbiorowa. Red. M. Krzakowski, R. Dziadziuszko, J. Fijuth. Gdańsk: Via Medica, 2011 s. 453-466.

Eljaszewicz Andrzej, Jankowski Michał, Gackowska Lidia, Helmin-Basa Anna, Wiese M., Kubiszewska Izabela, Kaszewski W., Michałkiewicz Jacek, Zegarski Wojciech: Gastric cancer increase the percentage of intermediate (CD14++CD16+) and nonclassical (CD14+CD16+) monocytes.- Central Eur. J. Immunol. 2012 Vol. 37 nr 4 s. 355-361.

Pietkun K., Nowacki Mc., Głowacka I., Krakowska Alicja, Zegarski Wojciech, Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech: Modern artificial nutrition products as a part of fast-track coneption used in esophageal and gastric cancer oncological surgery - application analysis.- Med. Biol. Sci. 2012 T. 26 nr 3 s. 87-91.2ndInternational Conference "Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu" organized on the occasion of the XVthAnniversary of Faculty of Health Sciences at Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University.Bydgoszcz, 19-20 III 2012.

Zegarski Wojciech, Świetlik A., Głowacka I., Kozak D.: Objawy uboczne u pacjentów z nowotworem jelita grubego leczonych chemioterapeutykami.- Pielęg. XXI w. 2012 nr 2 s. 15-20.

Zegarski Wojciech, Małkowski Bogdan, Śrutek Ewa, Klag M., Głowacka I.: Zastosowanie pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej w diagnostyce wznów miejscowych i przerzutów raka jelita grubego.- Przegl. Gastroenterol. 2012 Vol. 7 nr 4 s. 203-208.

Nowacka Krystyna, Pietkun K., Nowacki Mc.S., Głowacka I., Zegarski Wojciech, Hagner Wojciech: Innovative nutritional algorithms and rehabilitation techniques, used as a perioperative element of the fast track conception in patients after colorectal cancer elective surgery - a systematic review.- Support. Care Cancer 2012 Vol. 20 suppl. 1 s. 282. International Symposium on Supportive Care in Cancer. New York, 28-30 VI 2012.

Kula Z., Jóźwicki Wojciech, Zegarski Wojciech: Benign mesocolon schwannoma in PET/CT and immunohistochemistry assessment: a case report. - Współ. Onkol. 2012 T. 16 nr 4 s. 360-362.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy. / T. Mierzwa, Wojciech Zegarski. Bydgoszcz: Centrum Onkologii, 2012, 142 s.

Nowikiewicz T., Hoffman J., Wicherek Łukasz, Zegarski Wojciech: Procedura biopsji węzła wartownika vs limfadenektomia dołu pachowego u chorych z rakiem piersi.W: Atlas innowacyjnych technik w onkologii: ginekologia onkologiczna. Bydgoszcz: Centrum Onkologii, 2012, s. 1-15.

Nowikiewicz T., Zegarski Wojciech: Postępowanie operacyjne dotyczące układu chłonnego dołu pachowego w leczeniu radykalnym chorych z rakiem piersi.W: Atlas innowacyjnych technik w onkologii: ginekologia onkologiczna. Procedura biopsji węzła wartownika vs limfadenektomia dołu pachowego u chorych z rakiem piersi. Bydgoszcz: Centrum Onkologii, 2012, s. 16.

Zegarski Wojciech, Głowacka I., Rutkowska B., Siedlecki Zygmunt, Żukow W., Pietkun K., Nowacka Krystyna: Main causes influencing for delays in diagnostics and treating sick persons with the cancer of the large intestine.W: Health - the proper functioning of man. Ed. Wojciech Hagner, M. Hagner-Derengowska, Krystyna Nowacka, W. Żukow. Bydgoszcz: BSW, 2012 s. 135-146.

Zegarski Wojciech, Głowacka I., Wikierek K., Nowacka Krystyna, Pietkun K., Nowacki Mc., Żukow W.: Evaluation of non-medical university students` knowledge about the identification of risk factors for cancer.W: Humanities dimension of medicine and physiotherapy. Ed. A. Andrearczyk-Woźniakowska, Alicja Krakowska, W. Żukow. Bydgoszcz: University of Health Sciences, 2012 s. 7-13.

Nowacka Krystyna, Andrearczyk-Woźniakowska A., Szarmach A., Siminska J., Zegarski Wojciech, Głowacka I., Pietkun K., Glaza I., Żukow W.: Kynotherapy as the method assisting the rehabilitation of children with autism.W: Humanities dimension of rehabilitation, physiotherapy. Ed. Wojciech Hagner, Krystyna Nowacka, W. Żukow. Bydgoszcz: University of Health Sciences, 2012 s. 103-113.

Pospiech Wojciech, Zegarski Wojciech, Kozak D., Nowacka Krystyna, Żukow W., Śniegocki Maciej, Hagner Wojciech: The interdisciplinary character of Mozart`s music therapy.W: Humanities dimension of rehabilitation, physiotherapy. Ed. Wojciech Hagner, Krystyna Nowacka, W. Żukow. Bydgoszcz: University of Health Sciences, 2012 s. 29-38.

Głowacka I., Nowacka Krystyna, Kozak D., Zegarski Wojciech: Rak jelita grubego: analiza objawów, przyczyn opóźniających rozpoznanie choroby oraz ocena stanu wiedzy chorych na przykładzie pacjentów leczonych w RCO w Bydgoszczy.W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz, 19-20 III 2012.

Kozak D., Geszke P., Głowacka I., Zegarski Wojciech: Wpływ radioterapii na stan i funkcjonalność kończyny górnej u kobiet po mastektomii.W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz, 19-20 III 2012.

Pietkun K., Nowacki Mc., Głowacka I., Nowacka Krystyna, Krakowska Alicja, Zegarski Wojciech: Analiza zastosowania nowoczesnych preparatów dietetyczno-przemysłowych z wykorzystaniem systemu Fast - Track w chirurgii onkologicznej nowotworów przełyku i żołądka. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz, 19-20 III 2012.

Nowikiewicz T., Mierzwa T., Zegarski Wojciech, Laskowski R.: Wpływ Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi na możliwość zastosowania leczenia oszczędzającego węzły chłonne dołu pachowego - proceduera biopsji węzła wartownika.W: Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy. Pod red. T. Mierzwy i Wojciecha Zegarskiego. Bydgoszcz: Centrum Onkologii, 2012 s. 31-38.

Kozak D., Zegarski Wojciech, Mierzwa T.: Ocena wczesnych powikłań po operacji węzła wartowniczego u pacjentek z rakiem piersi wykrytym w badaniach skryningowych.W: Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy. Pod red. T. Mierzwy i Wojciecha Zegarskiego. Bydgoszcz: Centrum Onkologii, 2012 s. 39-48.

Głowacka I., Nowacka Krystyna, Hagner Wojciech, Zegarski Wojciech: Zmiany w postawie ciała u kobiet po mastektomii - przegląd piśmiennictwa.W: XV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Rozwój metod diagnostyki i terapii funkcjonalnej wymogiem współczesnej rehabilitacji". Bydgoszcz, 14-15 IX 2012. Streszczenia. Red. Wojciech Hagner. Łódź: Wydaw. Grupa Medica, 2012 s. 29.

Basta T., Bidziński M., Classe J.-M., Deraco M., Jastrzębski T., Koper Krzysztof, Opławski M., Mach P., Pityński K., Wicherek Łukasz, Rajs T., Richter P., Zegarski Wojciech: How can cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal perioperative chemotherapy (HIPEC) be implemented in ovarian cancer therapy in Poland? - A report from the 1st Kujawsko-Pomorski Days of Cytoreductive Surgery.- Arch. Perinat. Med. 2013 Vol. 19 nr 3 s. 173-178.

Czajkowski Rafał, Czajkowska A., Drewa Tomasz, Olszewska Dorota, Zegarski Wojciech, Piech J., Kowaliszyn B., Zegarska Barbara: Activity of antioxidant enzymes in melanoma patients.- Int. J. Dermatol. 2013 Vol. 52 nr 11 s. 1454-1456.

Eljaszewicz Andrzej, Wiese M., Helmin-Basa Anna, Jankowski Michał, Gackowska Lidia, Kubiszewska Izabela, Kaszewski W., Michałkiewicz Jacek, Zegarski Wojciech: Collaborating with the enemy: function of macrophages in the development of neoplastic disease.- Mediat. Inflamm. 2013 Vol. 2013 s. 1-11.

Nowotwory. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. / Wojciech Zegarski, T. Jastrzębski, E. Towpik.- Nowotwory 2013 T. 63 supl. 1, 52 s.

Jankowski Michał, Bała Dariusz, Las-Jankowska Manuela, Nowikiewicz T., Zegarski Wojciech: Wznowy miejscowe w materiale własnym Kliniki Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.- Nowotwory 2013 T. 63 supl. 1 s. 8.XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XXX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO. Gdańsk, 23-25 V 2013.

Głowacka Iwona, Nowikiewicz T., Zegarski Wojciech, Pietkun K., Kozak D.: Ocena jakości życia kobiet leczonych metodą Pateya z powodu raka piersi.- Nowotwory 2013 T. 63 supl. 1 s. 39.XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XXX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO. Gdańsk, 23-25 V 2013.

Tkaczyński K., Romanowska E., Zegarska A., Tomczak Z., Tarczyński M., Dębicki R., Jankowski Michał, Zegarski Wojciech: Ocena drożności portów naczyniowych zakładanych w Klinice Chirurgii OnkologicznejCollegium Medicum w Bydgoszczy.- Nowotwory 2013 T. 63 supl. 1 s. 41-42.XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XXX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO. Gdańsk, 23-25 V 2013.

Zegarska A., Romanowska E., Tkaczyński K., Tomczak Z., Tarczyński M., Dębicki R., Jankowski Michał, Zegarski Wojciech: Zmiany zachodzące w procesie leczenia w grupie chorych operowanych z powodu raka odbytnicy, podczas pracy Kliniki Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 2000-2012.- Nowotwory 2013 T. 63 supl. 1 s. 42.XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XXX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO. Gdańsk, 23-25 V 2013.

Nowikiewicz T., Kozak D., Głowacka Iwona, Piątkowska M., Zegarski Wojciech: Co już wiadomo o efektach klinicznych skryningu raka piersi w Polsce - doświadczenia własne ośrodka onkologicznego.- Nowotwory 2013 T. 63 supl. 1 s. 36.XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XXX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO. Gdańsk, 23-25 V 2013.

Nowikiewicz T., Jankowski Michał, Zegarski Wojciech: Biopsja węzła wartownika u chorych z rakiem piersi - "wszystko, co chcielibyście wiedzieć (...), ale baliście się zapytać".- Nowotwory 2013 T. 63 supl. 1 s. 36-37.mXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. XXX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO. Gdańsk, 23-25 V 2013.

Razzaghian H.R., Forsberg L.A., Prakash K.R., Przerada S., Paprocka H., Zywicka A., Westerman M.P., Pedersen N.L., O'Hanlon T.P., Rider L.G., Miller F.W., Śrutek Ewa, Jankowski Michał, Zegarski Wojciech, Piotrowski A., Absher D., Dumański J.P.: Post-zygotic and inter-individual structural genetic variation in a presumptive enhancer element of the locus between the IL10Rβ and IFNAR1 genes.- PLoS ONE 2013 Vol. 8 nr 9 s. e67752.

Jóźwicki Wojciech, Brożyna Anna A., Wiśniewska H., Welc A., Rytlewska J., Gołda R., Zegarski Wojciech: Expression of stem cell markers: CD44 and Oct4A in benign and malignant tumors of the large bowel - preliminary study.- Pol. J. Pathol. 2013 Vol. 64 nr 1 suppl. 1 s. s83-s84.19th Congress of the Polish Society of Pathologists. Advances in pathomorphology. Białystok, 6-9 VI 2013. Abstracts.

Jankowski Michał, Las-Jankowska Manuela, Bała Dariusz, Zegarski Wojciech: Wyniki odległe przedoperacyjnego skojarzonego leczenia zaawansowanego raka odbytnicy.- Pol. Przegl. Chir. 2013 T. 85 supl. 1 s. S53.66th Congress of the Association of Polish Surgeons. Warszawa, 18-21 IX 2013. Abstract book.

Jankowski Michał, Las-Jankowska Manuela, Bała Dariusz, Zegarski Wojciech: Rola endoskopii w wykrywaniu wznów miejscowych po przedniej resekcji z powodu raka odbytnicy.- Pol. Przegl. Chir. 2013 T. 85 supl. 1 s. S89.66th Congress of the Association of Polish Surgeons. Warszawa, 18-21 IX 2013.

Bujko K., Nasierowska-Guttmejer A., Wyrwicz L., Malinowska M., Krynski J., Kosakowska E., Rutkowski A., Pietrzak L., Kepka L., Radziszewski J., Olszyna-Serementa M., Bujko M., Danek A., Kryj M., Wydmanski J., Zegarski Wojciech, Markiewicz W., Lesniak T., Zygulski I., Porzuczek-Zuziak D., Bębenek M., Maciejczyk A., Polkowski W., Czeremszynska B., Cieslak-Zeranska E., Toczko Z., Radkowski A., Kolodziejski L., Szczepkowski M., Majewski A., Jankowski Michał: Neoadjuvant treatment for unresectable rectal cancer: An interim analysis of a multicentre randomized study.- Radiother. Oncol. 2013 Vol. 107 s. 171-177.

Pietkun K., Nowacka Krystyna, Siminska J., Hagner Wojciech, Glaza I., Nowacki Mc., Zegarski Wojciech, Głowacka I.: Modern artificial nutrition products as a part of fast-track conception used in esophageal and gastric cancer oncological surgery - application analysis.- Support. Care Cancer 2013 Vol. 21 suppl. 1 s. S292.2013 International MASCC/ISOO Symposium "Supportive care in cancer". Berlin, 27-29 VI 2013.

Pietkun K., Głowacka I., Siminska J., Nowacka Krystyna, Nowacki Mc., Hagner Wojciech, Zegarski Wojciech: Psychological problems during systematic rehabilitation of patients with colorectal cancer. What we can do for support those people?- Support. Care Cancer 2013 Vol. 21 suppl. 1 s. S290. 2013 International MASCC/ISOO Symposium "Supportive care in cancer". Berlin, 27-29 VI 2013.

Zegarski Wojciech: Doktorat honorowy dla prof. dr. hab. Zygmunta Mackiewicza - laudacja prof. dr. hab. Wojciecha Zegarskiego.- Wiad. Akad. 2013 nr 51 s. 7-9.

Staniuk T., Zegarski Wojciech, Małkowski Bogdan, Jankowski Michał, Klag M., Pietrzak T.: Evaluation of FLT-PET/CT usefulness in diagnosis and qualification for surgical treatment of gastric cancer.- Współ.Onkol. 2013 T. 17 nr 2 s. 165-170.

Rak piersi: postępy diagnostyki i leczenia. / Wojciech Zegarski, T. Jastrzębski, T. Nowikiewicz. Bydgoszcz: Medipage, 2013, 93 s.

Głowacka I., Pietkun K., Nowacki Mc., Kozak D., Nowikiewicz T., Zegarski Wojciech: Współczesne poglądy na temat niepełnosprawności oraz potrzeb rehabilitacji chorych onkologicznych z wyłonioną stomią.W: Niepełnosprawność niejedno ma imię. Pod red. J. Rottermunda i K. Czupryny. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2013 s. 31-42.

Zegarski Wojciech: Wstęp.W: Rak piersi: postępy diagnostyki i leczenia. Pod red. Wojciecha Zegarskiego, T. Jastrzębskiego, T. Nowikiewicza. Bydgoszcz: Medipage, 2013 s. IX.

Głowacka I., Zegarski Wojciech, Nowikiewicz T.: Postępowanie fizjoterapeutyczne u kobiet chorych na raka piersi: współczesne metody, wytyczne i kierunki.W: Rak piersi: postępy diagnostyki i leczenia. Pod red. Wojciecha Zegarskiego, T. Jastrzębskiego, T. Nowikiewicza. Bydgoszcz: Medipage, 2013 s. 80-93.

Nowikiewicz T., Zegarski Wojciech, Jastrzębski T.: Leczenie oszczędzające układ chłonny dołu pachowego.W: Rak piersi: postępy diagnostyki i leczenia. Pod red. Wojciecha Zegarskiego, T. Jastrzębskiego, T. Nowikiewicza. Bydgoszcz: Medipage, 2013 s. 21-40.

Litwiniuk M., Krzakowski M., Bujko K., Herman K., Olszewski W., Pałucki J., Wyrwicz L.S., Zegarski Wojciech: Nowotwory o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym.W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych - 2013 r. T. 1. Praca zbiorowa. Red. M. Krzakowski, K. Warzocha. Gdańsk: Via Medica, 2013 s. 483-496.

Nowacki Mc., Pietkun K., Nowacka Krystyna, Siminska J., Głowacka Iwona, Zegarski Wojciech: Palliative surgery in advanced colorectal cancer. What we should know about decision making?- Support. Care Cancer 2014 Vol. 22 suppl. 1 s. S44.2014 International MASCC/ISOO Symposium "Supportive care in cancer". Miami, USA, 26-28 VI 2014.

Zegarski Wojciech: Rak okrężnicy.W: Kompendium chirurgii onkologicznej. Red. nauk. A. Jeziorski. Gdańsk: Via Medica, 2014 s. 221-228. Zegarski Wojciech: Ocena węzła wartowniczego po przebytej radioterapii.W: Węzeł chłonny wartowniczy. T. 1. Red. wyd. A. Jeziorski. Gdańsk: Via Medica, 2014 s. 204-216.Biblioteka chirurga onkologa. Red. nauk. serii A. Jeziorski.

Dr n. med. Paulina Giemza – Kucharska

Słomka Artur, Korbal Piotr, Koba Marcin, Boinska Joanna, Giemza P., Bielis Liliana, Kwapisz Justyna, Żekanowska Ewa: Wpływ alkoholu na metabolizm żelaza u noworodka hipotroficznego - prezentacja przypadku.W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina". Zespół red. Mariola Banaszkiewicz, Katarzyna Betke. Bydgoszcz, 5-6 XI 2010. Streszczenia. Bydgoszcz, 2010 s. 34-35.

Słomka Artur, Korbal Piotr, Koba Marcin, Boinska Joanna, Giemza P., Bielis Liliana, Kwapisz Justyna, Żekanowska Ewa: The influence of alcohol on iron metabolism in hypotrophic newborn - a case report.W: The chosen aspects of woman and family's health. T. 1. Ed. Mariola Banaszkiewicz, B. Kiełbratowska, Małgorzata Gierszewska. Bydgoszcz: Studio Reklamy i Poligrafii FOTOMAN, Anna Borowicz, 2010 s. 74-80.

Giemza-Kucharska P., Słomka Artur, Korbal Piotr, Żekanowska Ewa: Ocena stężenia prohepcydyny i wybranych parametrów gospodarki żelazem we krwi pępowinowej noworodków w zależności od wieku matek.- Acta Haematol. Pol. 2011 T. 42 supl. s. 202-203.XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Lublin, 16-18 IX 2011.

Kwapisz Justyna, Boinska Joanna, Giemza-Kucharska P., Dymek Grażyna, Gruszka Marzenna, Szadziewska-Kowalska D., Żekanowska Ewa: Ocena stężenia hepcydyny i prohepcydyny u chorych na czerwienicę prawdziwą z niedoborem żelaza w puli magazynowej.- Acta Haematol. Pol. 2011 T. 42 supl. s. 109.XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Lublin, 16-18 IX 2011.

Żekanowska Ewa, Boinska Joanna, Giemza-Kucharska P., Kwapisz Justyna: Obesity and iron metabolism.- Biotechnol. 2011 nr 2 s. 147-152.

Rość Danuta, Kwapisz Justyna, Żekanowska Ewa, Ruszkowska Barbara, Boinska Joanna, Słomka Artur, Giemza-Kucharska P., Gadomska Grażyna: The influence of gender and age on iron metabolism parameters and complete blood cell count in polycythemia vera patients.W: Man-health-environment. Ed. A. Borzęcki. Lublin: Expol, 2011 s. 393-406.

Słomka Artur, Giemza-Kucharska P., Żekanowska Ewa, Korbal Piotr: Gestational diabetes mellitus has no affect on prohepcidin and other iron status parameters in infants.- Przegl. Med. Uniw. Rzeszowskiego 2012 T. 10 z. 1 s. 70-73.

Giemza-Kucharska P., Słomka Artur, Kwapisz Justyna, Żekanowska Ewa: Hepcydyna w zaburzeniach metabolicznych.- Przegl. Med. Uniw. Rzeszowskiego 2012 T. 10 z. 3 s. 351-355.

Żekanowska Ewa, Rystok-Grabska D., Wiśniewski T., Ziółkowska E., Słomka Artur, Giemza-Kucharska P., Rość Danuta: Radiotherapy and platelets activation in patients with prostate cancer.- Thromb. Res. 2012 Vol. 130 suppl. 1 s. S163-S164.22nd International Congress on Thrombosis. Nice, France, 6-9 X 2012.

Giemza-Kucharska P., Słomka Artur, Boinska Joanna, Przybyszewska Justyna, Rosińska Zofia, Korbal Piotr, Żekanowska Ewa: Wpływ wieku na stężenie prohepcydyny.W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz, 19-20 III 2012.

Słomka Artur, Giemza-Kucharska P., Korbal Piotr, Żekanowska Ewa: Analiza korelacji pomiędzy hepcydyną oraz innymi parametrami gospodarki żelazem we krwi pępowinowej wcześniaków a wybranymi cechami klinicznymi ich matek.- Acta Haematol. Pol. 2013 T. 44 supl. s. 168-169. XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Poznań, 25-28 IX 2013.

Giemza-Kucharska P., Słomka Artur, Żekanowska Ewa:Znaczenie hepcydyny w patofizjologii wybranych chorób.- Bad. Diagn. 2013 Vol. 19 nr 5 s. 37-39.

Giemza-Kucharska P., Słomka Artur, Żekanowska Ewa: Rola hepcydyny w rozwoju kumulacji żelaza u kobiet z zespołem policystycznych jajników. Bad.Diagn, 2013 Vol. 19(5), s.40.

Kwapisz Justyna, Słomka Artur, Boinska Joanna, Giemza-Kucharska P., Żekanowska Ewa: Using cluster analysis with principal component analysis to study the iron metabolism in polycythemia vera.- Folia Med. Copernicana 2013 Vol. 1 nr 2 s. 67-72.

Żekanowska Ewa, Drela E., Rystok D., Wiśniewski T., Ziółkowska E., Giemza-Kucharska P., Rość Danuta: The impact of combined radiation and hormon therapy on the microparticles and tissue factor generation in patients with prostate cancer.- J. Thromb. Haemost. 2013 Vol. 11 suppl. 2 s. 858. XXIV Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. Amsterdam, The Netherlands, 29 VI-4 VII 2013. Rosińska Zofia, Boinska Joanna, Giemza-Kucharska P., Przybyszewska Justyna, Żekanowska Ewa: Rola apeliny w regulacji gospodarki węglowodanowej i układu sercowo-naczyniowego.- Przegl. Med. Uniw. Rzeszowskiego 2013 T. 11 z. 3 s. 370-378.

 

 

logo UE

Klinika

Badania kliniczne

 

logotyp 1logotyp 2

© Clinica Dematoestetica Profesor B. W. Zegarscy. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.